Valgprogram

NSRvalget

Vi samer er ett folk, med eget språk, kultur og historie. Vi har i kraft av dette rett til selvbestemmelse og rett til utvikling vår egen kultur, våre egne språk og samfunnsliv. Norske Samers Riksforbund (NSR) mener at vi samer selv har rett til å forvalte fortiden, styre nåtiden og forme framtiden på våre egne premisser. 

Handlings- og prinsipprogrammet for 2013-2017 kan leses her:
→ NSRs handlingsprogram
→ NSRs prinsipprogram

NSRs handlings- og prinsipprogram for 2013-2017 ble vedtatt på NSRs 42. landsmøte i Tromsø. Valgprogramutvalget ble ledet av Inge Even Danielsen, og besto ytterligere av Ann Mari Thomassen, Arne Jørgensen, Hallgeir Strifeldt, Aile Javo, Hugo Kalstad, og Aili Keskitalo. Utvalgets sekretær var Vidar Andersen.