Vesthavet valgkrets

Her finner du NSRs lokale valgprogram for Vesthavet valgkrets. Valgkretsen består av kommunene Dyrøy, Salangen, Lavangen, Gratangen, Ibestad, Harstad, Bjarkøy, Kvæfjord i Troms og Finnmark fylke og kommunene fra og med Saltdal, Beiarn og Meløy og nordover i Nordland fylke.

Vesthavet valgkrets

NSR i Vesthavet valgkrets vil arbeide for:

  • å synliggjøre samisk historie og kultur i hele valgkretsen, særlig i områder hvor den samiske bosetningen er mindre kjent. Arbeide for tilflytting til samiske bygder og tilbud for unge.
  • å styrke opplæring i samiske språk fra barnehage, grunnopplæring og høyere utdanning. Utvikle samiske profilskoler og sikre rekruttering til skoler og barnehager – blant annet gjennom sámástiddje.
  • at Buvvda/Bodø, Hárstták/Harstad, Áhkánjárga/Narvik og Suortá/Sortland blir bykommuner i det samiske språkområdet.
  • å styrke samiske primærnæringer, sikre beiteareal til jordbruk og reindrift samt hindre tap til rovvilt. Støtte flere førstegangsinvesteringer i fiskefartøy og styrke etablerings- og investeringstilskuddene i jordbruket.
  • å styrke/videreutvikle samiske institusjonene i valgkretsen, herunder Várdobáiki, Árran, Nuoraj-tv, Duoddara Ráfe, Márkomeannu, Bárru Viestterállasis ja Lufuohtas / i Vesterålen og Lofoten, Stormen samiske senter og Ástávuona giellagoahtie
  • å samarbeide med kommuner, Sámi Klinihkka og Helse Nord om videreutvikling og etablering av samiske helsetjenester
  • å skape en samisk folkefest og kulturuke under Bådåddjo/Bodø 2024 – europeisk kulturhovedstad.
  • å etablere og styrke samiske reiselivsbedrifter gjennom oppstartstøtte og kompetanseheving, samt vurdere etablering av samiske næringshager i valgkretsen.
  • økt samarbeid med kommuner om pitesamisk språkrevitalisering og satse på mer skilting på samiske språk.
  • etablere flere og styrke samiske møteplasser i valgkretsen, herunder arenaer for duodje, og møteplasser for ungdom og i byene.
  • trygge og gode samiske lokalsamfunn. Sikre oppfølgning av Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport. Jobbe for erstatningsordning der myndighetene har sviktet i å beskytte mot vold og overgrep.
  • nei til vindindustri på reinbeiteland og i samiske områder. Styrke samiske rettigheter til land og vann gjennom oppfølgning av Samerettsutvalget 2.

Må forhåndsstemme

Velgere som bor i kommuner med under 30 manntallsførte kan ikke stemme på valgdagen. De må forhåndsstemme senest fredag 10. september.

  • Andøy
  • Beiarn
  • Dyrøy
  • Flakstad
  • Gildeskål
  • Ibestad
  • Lødingen
  • Meløy
  • Moskenes
  • Røst
  • Steigen
  • Sørfold
  • Værøy
  • Vågan
  • Øksnes

De som ikke er i hjemkommunen på valgdagen

Kan stemme 13. september

  • Bodø
  • Evenes
  • Fauske
  • Gratangen
  • Hadsel
  • Hamarøy
  • Harstad
  • Kvæfjord
  • Lavangen
  • Narvik
  • Tjeldsund
  • Salangen
  • Saltdal
  • Sortland
  • Vestvågøy