Nord-Trøndelag sameforening

NTSS har hovedbase i gamle Nord-Trøndelag fylke innenfor det sørsamiske språkområdet. NTSS ble stiftet 09.03.1975 og har siden arbeidet for sørsamiske interesser, språk og kulturarbeid. Første valgte leder var Arvid Jåma. Mats Steinfjell var leder i interimstyret under oppstarten. Nord-Trøndelag Saemien Searvi skiftet i 2007 navn til Nord-Trøndelag Saemien Siebrie/Northe-Trøøndelagen Saemien Siebrie.

Kontakt oss
Tlf: 92622749 E-post: nts@nsr.no

Foreningens arbeid:

Vi arbeider for å hevde samefolkets rett som folk og samenes rettigheter som urbefolkning, arbeide for å bedre den samiske befolknings stilling sosialt, kulturelt og økonomisk, arbeide for korrekt informasjon, nyhetsformidling og undervisning om samer og samiske forhold skjer på samiske premisser, og arbeide for at samer vedkjenner seg sin samiske tilhørighet, styrke deres selvfølelse for derved styrke det samiske samfunnet.

Se alle artikler til Nord-Trøndelag sameforening
Ingen treff funnet. Prøv igjen med andre søkeord eller filtreringsalternativer.

Styret

Medlemmene i NTSS blir lagt til i egen facebookgruppe for informasjonsdeling. Ta kontakt med styret for innlemmelse.