NSR-N – klima og miljø

NSR-N mener at det skal legges til rette for at man kan drive tradisjonell høsting og videreforedling av naturressurser og synes det er viktig at klimaet, miljøet og naturmangfoldet blir ivaretatt.

Hva tenker NSR-N om klima og miljø?

NSR-N mener at det skal legges til rette for at man kan drive tradisjonell høsting og videreforedling av naturressurser og synes det er viktig at klimaet, miljøet og naturmangfoldet blir ivaretatt. Mange av våre tradisjonelle næringer er bygd opp på naturen rundt oss, vi ser på den rene naturen rundt oss en ressurs for mathøsting og utøvelse av reindrift, fiske, fjellturer, gåturer og generelt utmarksbruk.

For NSR-N er det viktig at urfolksaspektet er grunnlaget for vår utnyttelse av naturen her i Sápmi. Hvis en ny næring skal etablere seg i våre områder, skal vi samer være kunnskapsgivere for å sikre at urfolksperspektivet tas vare på. Endret arealbruk i samiske områder kan bare finne sted dersom dette skjer i respekt for våre samiske levemåter. Hvis en ny mineralutvinning ødelegger for våre tradisjonelle, generasjonsbaserte levemåter er dette noe NSR-N ikke støtter og står i mot. 

Vår natur skal bli brukt av oss, ikke mot oss!