NSRs historie

NSR ble stiftet i 1968, men vår historie går lengre tilbake enn det. Det har vært mange forsøk på samisk organisering opp gjennom historien, allerede fra arbeidet i tidenes første (kjente) sameforening i 1904. NSRs organisering starter likevel ikke helt konkret før i 1948 da Oslo sameforening ble etablert og var pådriveren for en større samisk sammenslutning: Sámi Sær'vi.

NSRs historie

Hvem vi er

NSR er en sammenslutning av sameforeninger og medlemmer som i sum utgjør en samisk hovedorganisasjon. NSR jobber lokalt, allsamisk og internasjonalt for å styrke det samiske samfunnet og for å fremme samisk kultur. NSR er en uavhengig samisk stemme, og en egen og selvstendig samisk organisering.

I vår organisasjon er medlemmet og lokallaget utgangspunktet for det viktige frivillige arbeidet, og medlemmene har har siden stiftelsen bidratt til å bygge det samiske samfunnet, stein for stein. NSR jobber som uavhengig samisk stemme, til beste for det samiske samfunnet. Lokallagene og medlemmene kjenner selv sine lokalsamfunn og behov, og bidrar til tiltak og aktivitet gjennom et bredt spekter av det vi kan kalle samisk entreprenørskap. Som landsomfattende organisasjon kjenner man godt på hvor utfordringene ligger for samer i hverdagen, eller hvor mulighetene for god utvikling finnes – denne styrken brukes politisk og praktisk både lokalt og i Sametinget.

NSR er en kraft å regne ned når det kommer til å bringe samebevegelsen videre. Organisasjonen har vært sentral i opprettelsen av samiske institusjoner, både politiske og kulturelle. Våre medlemmers orker ikke tanken på å vente, de skaper derfor der det er behov eller mangel. Lokallagene har slik tatt mangt et ansvar selv: De har startet og drevet for eksempel samiske barnehager, samiske festivaler og samisk voksenopplæring. Vi tør påstå at NSR over tid har bidratt til å skape en bedre samisk hverdag.

NSR er kort og godt historien om samisk organisering og om samisk samhold, eller sagt litt mer poetisk: NSR er lokalsamfunnet og samebevegelsen; áhkku og boaresáhčči; en skjult kommagtupp eller en gjetende reineier; språklæreren som kan kasus på rams og eleven som lærer at man ikke bor i Beivvi men at man ønskes en god dag; NSR er den samiske smerten og den samiske stoltheten; luohti og leudd og ČSV og verddevuohta mellom fjord og fjell. NSR er erkjennelsen om at lite kommer gratis og at Sápmi har verdi i seg selv. NSR er summen av en felles samisk fortid, og en forent samisk framtid: NSR er for deg!

I bildet til høyre over ser vi våre foregangspersoner, midt i stiftelsen av NSR i november 1968. Bildet til venstre viser noe av det NSR har bidratt sterkt til opprettelsen av: Sametinget på norsk side.

Vår historie

Den første sameforening på norsk side – Søndre Trondhjems Amts lappeforening
ble stiftet allerede i 1907, tre–fire år etter Elsa Laulas manende kampskrift Inför lif eller död og stiftelsen av den første sameforening på svensk side: Tärnaby lappeförening.

Tidlige frittstående sameforeninger etableres i Kárášjohka i 1910, deretter Deatnu, Buolbmat og Porsáŋgu (daværende Kistrand) i 1911 og senere i Unjárga. Fram til ut på 1920-tallet arrangerer disse felles samekonferanser og arbeider for å bedre myndighetenes forståelse av samiske behov. Arbeidet lykkes ikke, og arbeidet stilner hen rundt 1925.

Først etter andre verdenskrig, i 1947, oppstår en felles samisk organisering da grunnlaget for Reindriftssamenes Landsforening legges i Tråante/Trondheim. Da det ikke lyktes å gjøre denne foreningen til en sammenslutning for alle samer, ble det i Oslo stiftet en egen sameforening i 1948: Oslo sámi sær’vi.

I 1950 ble Oslo sámi sær’vi imidlertid omdøpt og utvida til Sámi sær’vi – Samisk selskap. Fra da av sikta organisasjonen mot å være en organisasjon for alle samer i Norge, og var ikke bare en organisasjon for kultur og sosialt samvær, men også en politisk organisasjon som arbeidet for å bedre samenes kår. Man skjeler også til det allsamiske arbeidet og i 1953 innleder Sámi sær’vi samarbeid med Same Ætnam og Same Litto samt Same Cuvgetus Særvi på svensk og finsk side.

Tanken om egne lokalforeninger av Sámi Sær’vi blir satt fram i 1955, og i 1959 blir den første lokalforeningen stiftet i det samiske området, i Kárášjohka. Når Guovdageaidnu kommer med i 1963 blir man også oppmerksom på behovet for en reorganisering av landsforeningen som egentlig holder til utenfor Sápmi. Diskusjonen om en reorganisering eller en ny landsforening får enda større aktualitet etter at to nye sameforeninger er kommet til i 1966 og 1967 i Porsáŋgu og Deatnu. Man etterlyser bedre samarbeidsmuligheter mellom de samiske organisasjonene i de sentrale samiske kommunene.

Vinteren 1968 er representanter fra de 4 fire foreningene i Finnmark og foreningen i Oslo samlet til et møte i Kárášjohka for å diskutere en reorganisering av landsforeningen Sámi Sær’vi. Senere på høsten er man så moden for å ta skrittet fullt ut. Det samles til møte i Guovdageaidnu 30. november 1968, og den nye landsforeningen er et faktum. NSR stiftes og får navnet Norga Sámiid Riikkasær’vi – Norske Samers Riksforbund.

I dagens organisering, over 50 år senere, har man også fått vedtektsfestet NSRs navn på de øvrige samiske språk som finnes innenfor Norges grenser og nå har NSR syv offisielle parallellnavn:

 1. Taar Säʹmmlai Meersaž Kõõskõs-seäʹbrr (NSR)
 2. Norgga Sámiid Riikkasearvi (NSR)
 3. Vuona Sámij Rijkasiebrre (NSR)
 4. Vuona Sämij Rijjkasäbbre (NSR)

 5. Nürjen Sämij Rïjkkaseäbrrie (NSR)
 6. Nöörjen Saemiej Rïjhkesiebrie (NSR)
 7. Norske Samers Riksforbund (NSR)

I bildet til venstre ovenfor ser vi NSRs nåværende leder, Beatrice Iren Fløystad, mens bildet til høyre viser NSRs første leder, Johan Mathis Klemetsen.

NSRs ledere gjennom 53 år:

 • 1969–1971 Johan Mathis Klemetsen
 • 1971–1974 Regnor Solbakk
 • 1974–1976 Odd Mathis Hætta
 • 1976–1979 Peder Andersen
 • 1979–1980 Odd Ivar Solbakk
 • 1980–1985 Ole Henrik Magga
 • 1985–1991 Ragnhild Lydia Nystad
 • 1991–1995 Nils Thomas Utsi
 • 1995–1997 Sven Roald Nystø
 • (konst.) 1997–1998 Geir Tommy Pedersen
 • 1998–2001 Jánoš Trosten
 • 2001–2003 Klemet Erland Hætta
 • 2003–2005 Aili Keskitalo
 • (konst.) 2005–2006 Martin Rimpi
 • 2006–2008 Silje Karine Muotka
 • 2009–2013 Aili Keskitalo
 • (konst.) 2013–2014 Gunn-Britt Retter
 • 2014–2018 Beaska Niillas
 • 2018–2021 Runar Sammol Myrnes Balto
 • (konst.) 2021–2022 Vidar Andersen
 • 2022 -> Beatrice Iren Fløystad

NSRs sametingspresidenter fra Sametingets opprettelse i 1989:

 • 1989–1993 Ole Henrik Magga
 • 1993–1997 Ole Henrik Magga
 • 1997–2001 Sven Roald Nystø
 • 2001–2005 Sven Roald Nystø
 • 2005–2007 Aili Keskitalo
 • 2013–2016 Aili Keskitalo
 • 2017–2021 Aili Keskitalo
 • 2021–> Silje Karine Muotka