NSR-N – duodji

NSR-N synes det er viktig a det samiske mangfoldet og stedbundne særtrekk også synes gjennom duodji. Dette er en måte for samisk ungdom å vise sin tilhørighet til områder eller slekt.

Hva tenker NSR-N om duodji?

NSR-N synes det er viktig a det samiske mangfoldet og stedbundne særtrekk også synes gjennom duodji. Dette er en måte for samisk ungdom å vise sin tilhørighet til områder eller slekt.

Gjennom duodji får vi vise frem hvem vi er. Dette er en naturlig del av samers hverdag, og duodji har en viktig kulturbærende funksjon. NSR-N mener at samer har rett til å bevare, verne og på egne premisser videreutvikle duodji. Duodji bærer med seg viktige elementer fra samisk språk, kultur og historie, dette mener vi er en viktig kulturarv som må tas vare på.

NSR-N ser også viktigheten i å ha duodji som en næring og inntektskilde i Sápmi. Dette er en næring som vi mener må styrkes. Duodji er en samisk næring og en sentral del av den samiske kulturarven, og må derfor videreføres til nye utøvere og nye generasjoner. Derfor vil vi jobbe for at Sametinget utarbeider en tilskuddsordning som kan frikjøpe samisk ungdom fra skole og jobb, for å jobbe med og lære seg duodji, fordi vi ser hvor informativ den opplæringen som skjer i de mange hjem også er. Duodji kan like godt læres bort gjennom uformell opplæring, og trenger dermed ikke nødvendigvis å gå gjennom en opplæringsinstitusjon.

For at den samiske kulturen skal videreutvikles og være en naturlig del av dagens moderne Sápmi er det viktig at det stimuleres til nyskaping og produksjon. Samiske designere skaper kulturuttrykk som er lette å bruke i hverdagen, og er dermed med på å synliggjøre samisk kultur i et moderne Sápmi.