Sálto sámesiebrre

Sálto sámesiebrre (SSS) er en sameforening i Salten i Nordland. Foreningen ble stiftet i 1980 da Heargenjarga Samiid siebrre(Oarjje-Sállto) og Nuortta-sállto sámesiebrre slo seg sammen til Sálto sámesiebrre. SSS jobber for å styrke samisk språk og kultur i Salten gjennom kurs og foredrag. SSS deltar også i sametingsvalget gjennom NSR og har vært representert på Sametinget siden starten. Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål eller ønsker å melde deg inn. Alle er hjertelig velkommen!

Kontakt oss
Tlf: +4791742161 E-post: sss@nsr.no
Ingen treff funnet. Prøv igjen med andre søkeord eller filtreringsalternativer.

Styret

1. Mikkel Eskil Mikkelsen (Bodø/Hamarøy) (leder)
2. Astri Dankertsen (Bodø)
3. Biehtár Ovlla Eira (Bodø/Sørfold)

Vara:
1. Vendla Nielsen
2.Lars-Bjørnar Knutsen

Biehtár Ovllá Eira (Iŋgos Niillas Ándde Biehtár)