NSR på Sametinget

Sametingsgruppa er NSRs innvalgte politikere på Sametinget. Den sittende gruppa er valgt inn for perioden 2021–2025, og ledes av parlamentarisk leder Beaska Niillas. NSR har også fire av fem sametingsråd, inkludert sametingspresident Silje Karine Muotka.

NSR på Sametinget

Sametingsrådet

 • President Silje Karine Muotka/ Elle Rávnná Eli Silje Karine (NSR)
  e-post: silje.karine.muotka@samediggi.no
 • Mikkel Eskil Mikkelsen/Divtasvuona Gæloga Mihkkil (NSR)
  e-post: mikkel.eskil.mikkelsen@samediggi.no
  tlf: +47 917 42 161
 • Maja Kristine Jåma (NSR)
  e-post: maja.kristine.jama@samediggi.no
  tlf: +47 472 42 366
 • Runar Sammol Myrnes Balto / Biennáš Elle Elle Eliasa Runar (NSR)
  e-post: runar.myrnes.balto@samediggi.no
  tlf: +47 77 73 778
 • Berit Marie P. E. Eira / Juhána Biera Biret Márjá (JSL) 
  e-post: berit.marie.eira@samediggi.no
  tlf: +47 913 28 626

Sametingsrådet fungerer som Sametingets regjering, og står for den daglige politiske virksomheten.

Dette sametingsrådet er et flertallsråd utgått fra gruppene NSR/NSR-SáB, Ávjováre Johttisápmelaččaid listu og Senterpartiet. Beaiveálgu-erklæringen utgjør den politiske plattformen for samarbeidet i sametingsperioden 2021-2025.

Foto: Árvu/Sámediggi

Politiske rådgivere

NSR har to av tre politiske rådgivere for Sametingsrådet.

 • Anne Henriette Nilut / Nilut Ole Heaikka Biret Ánne Anne Henriette (NSR)
  e-post: anne.henriette.nilut@samediggi.no
  tlf: + 47 957 43 079
 • Sandra Márjá West / Biennáš Jon Jovnna Aimo Sandra Márjá (NSR)
  e-post: sandra.marja.west@samediggi.no
  tlf: +47 934 08 355
 • Nils Ante Eira / Oskal Máhte Ántte Elle Nils Ánte (SP)
  e-post: nils.a.eira@samediggi.no
  tlf: +47 488 65 013

SAMETINGSGRUPPA

Parlamentarisk lederskap

foto: Árvu / Samediggi

foto: Árvu / Samediggi

Beaska Niillas, parlamentarisk leder

Beaska (1982) bor i Hillágurra i Deatnu. Beaska leder NSRs Sametingsgruppe. I til til å være parlamentarisk leder er Beaska  utmarksutøver, far, duojár, språkarbeider og aktivist. Beaska har tidligere vært leder for Norske Samers Riksforbund. Beaska sitter i Sametingets plan- og finanskomité, og Samisk Parlamentarisk Råd. Beaska er valgt inn fra Østre valgkrets.

E-post: beaska@nsr.no
Telefon:918 56 318

foto: Árvu / Samediggi

foto: Árvu / Samediggi

Maren Benedicte Nystad Storslett, parlamentarisk nestleder

Maren Benedicte Nystad Storslett (1996) er fra Guovdageaidnu, hvor hun jobber på Internášunála Sámi Filbmainstituhtta (ISFI). Maren er valgt inn på Sametinget fra Ávjovári valgkrets. Hun har studert ledelse, innovasjon og marked ved Universitet i Tromsø, og har tidligere vært leder i NSR-Nuorat, NSRs ungdomsutvalg. På Sametinget er Maren valgt inn i Oppvekst, omsorg og utdanningskomiteen, og Samisk Parlamentarisk Råd.

E-post: Maren@nsr.no
Telefon: 971 22 760

foto: Árvu / Samediggi

foto: Árvu / Samediggi

Ole Henrik Lifjell Bjørkmo / Lijkievaerien Åvla-Heika – Medlem i parlamentarisk lederskap

Ole Henrik (1995) er skuespiller og musiker fra Bleikvassli i Nordland. Ole Henrik har jobbet som prosjektkoordinator i Mihá-prosjektet om samiske unges mentale helse. Ole Henrik er valgt inn i Næring- og kulturkomiteen, og er vara i NSRs parlamentariske lederskap.

E-post: ole-henrik.bjorkmo.lifjell@samediggi.no
Telefon: 954 09 556

 

ØVRIGE REPRESENTANTER (SORTERT ETTER VALGKRETS)

Østre valgkrets

foto: Árvu / Samediggi

foto: Árvu / Samediggi

Jovna Vars Smuk

Jovna, født 1983, er tobarnsfar, bor i Varangerbotn og er reindriftsutøver. På Sametinget er Jovna valgt inn i oppvekst- omsorg- og utdanningskomiteen

E-post: jovna.vars.smuk@samediggi.no
Telefon: 900 56 630

Ávjovári valgkrets

foto: Árvu / Samediggi

foto: Árvu / Samediggi

Mathis Nilsen Eira / Ailen Niga Máhtte

Mathis, født 1949, er reindriftsutøver fra Karasjok. Han er innvalgt fra Ávjovári valgkrets og leder nærings- og kulturkomiteen på Sametinget. I tillegg er han medlem av Sametingets kontrollutvalg og valgkomité.

E-post: mathis.nilsen.eira@samediggi.no
Telefon: 992 75 980

Nordre valgkrets

foto: Árvu / Samediggi

foto: Árvu / Samediggi

Per Johnny Sara / Ántte Bier Bedá Per Johnny

Per Johnny Sara (1997) bor i Alta, og  arbeider som planleggingsleder ved samferdselsavdelingen hos Troms og Finnmark fylkeskommunene. Han er opptatt av jakt og fiske, og konkurrerer i leirdueskyting. Per Johnny er valgt inn i Sametingets plan- og finanskomité.

E-post: Perjohnnysara@gmail.com

Gáisi valgkrets

foto: Árvu / Samediggi

foto: Árvu / Samediggi

Henrik Olsen

Henrik Olsen (1971) er fra Olmmáivággi / Manndalen i Gáivuotna / Kåfjord. De siste åtte årene har Henrik vært Sametingsråd, med ansvar for kultur, helse og budsjett. Han har tidligere jobbet for Riddu Riddu Festivála og Senter for nordlige folk.

E-post: henrik.olsen@samediggi.no
Telefon: 907 75 219

 

Foto: Árvu / Samediggi

Foto: Árvu / Samediggi

Sara Katrine Aleksandersen

Sara Katrine (2001) er reindriftsutøver og student. Hun bor på Kvaløya i Troms og er innvalgt fra Gáisi valgkrets, men er oppvokst i Kautokeino. Sara Katrine er valgt inn i Sametingets næring- og kulturkomité, og er medlem av Sametingets plenumsledelse. Hun er aktiv i NSR-Nuorat, og er den yngste innvalgte representanten på Sametinget.

E-post: saal@samediggi.no
Telefon: 975 02 191

 

(Bilde mangler)

Vidar Andersen

Vidar Andersen (1978) kommer fra Steinkjer men bor i Tromsø. Han er valgt inn fra Gáisi valgkrets. Vidar sitter i Oppvekst-, omsorg- og utdanningskomiteen på Sametinget.

E-post: vidar.andersen@samediggi.no
Telefon: 952 28 468

 

Vesthavet valgkrets

foto: Árvu / Samediggi

foto: Árvu / Samediggi

Helén Storelv Olea Aminda Rabone

Helén Storelv- Rabone (1975) kommer fra Evenes i Nordland, og er valgt inn fra Vesthavet valgkrets. Hun er utdannet menighetspedagog, og er vokst opp på gård. Helén er valgt inn i Oppvekst-, omsorg- og utdanningskomité, og Sametingets kontrollkomité.

E-post: helen.storelv-rabone@samediggi.no
Telefon: 482 78 778

 

foto: Árvu / Samediggi

foto: Árvu / Samediggi

Mathias Eilert Olsen

Mathias Eilert Olsen (1995) er museumsarbeider og reindriftsutøver fra Evenes, og jobber på Várdobáiki Samisk Senter. Mathias er nestleder i Oppvekst-, omsorg- og utdanningskomiteen på Sametinget, og er varamedlem i Samisk Parlamentarisk Råd.

E-post: maos@samediggi.no
Telefon: 974 37 392

 

(Bilde mangler)

Eirik Larsen

Eirik Larsen (1983) er tidligere politisk rådgiver for sametingsrådet. Nå jobber han for Samerådet som leder for menneskerettighetsavdelingen.  På Sametinget er han innvalgt fra Vesthavet valgkrets og sitter i Plan- og finanskomiteen.

E-post: eirik.larsen@samediggi.no
Telefon: 970 80 217

Sørsamisk valgkrets

foto: Árvu / Samediggi

foto: Árvu / Samediggi

Lisa Marit Pentha-Stavsøien / Bekka Ánte Ovlla Lisa Máret

Lisa Marit (1986) er fra Røros, og har tilhørighet til Namdalen, Nordland og Kautokeino. Lisa Marit sitter i Oppvekst-, omsorg- og utdanningskomiteen på Sametinget, og er valgt som varamedlem i Samisk parlamentarisk råd.

E-post: lisa.marit.pentha-stavsoien@samediggi.no
Telefon: 932 79 743

foto: Árvu / Samediggi

foto: Árvu / Samediggi

Kristin Sara / Ellána Ristena Risten

Kristin Sara (1965) bor i Trondheim, og representerer Sørsamisk valgkrets. Kristin er tegnspråktolk, og engasjert i Tråanten Dajven Saemien Siebrie. Hun er valgt inn i Sametingets plan- og finanskomité.

E-post: krsa@samediggi.no
Telefon: 414 05 326

Sør-Norge valgkrets

foto: Árvu / Samediggi

foto: Árvu / Samediggi

Tor Gunnar Nystad / Hánas-Johánas-Johánas Tor Gunnar

Tor Gunnar (1967) bor i Oslo og er valgt inn fra Sør-Norge valgkrets. Nystad arbeider som integrativterapaut ved Ullevål Sykehus. På Sametinget er han nestleder i plenumsledelsen, og leder Plan- og finanskomiteen.  Nystad er også varamedlem i Samisk parlamentarisk råd, og har sittet på Sametinget siden 2013.

E-post: tor.gunnar.nystad@samediggi.no
Telefon: 917 51 470

foto: Árvu / Samediggi

foto: Árvu / Samediggi

Aili Guttorm / Biret Hánssa Jan Atle Aili

Aili er født i 1991 og har studert industriell design (ingeniør) og maskiningeniør. Hun har jobbet som festivalleder for den samiske festivalen Márkomeannu. Hun er innvalgt på Sametinget fra Sør-Norge valgkrets, og er medlem av plenumsledelsen og oppvekst-, omsorg- og utdanningskomiteen.

E-post: Aili.guttorm@gmail.com
Telefon: 413 51 019

foto: Árvu / Samediggi

foto: Árvu / Samediggi

Piera Heaika Muotka

Piera (1992) bor i Oslo er grafisk designer på og jobber for NSR. Han er oppvokst i Nesseby og Skånland. Piera sitter i Plan- og finanskomiteen.

Epost: piera.heaika.muotka@samediggi.no
Telefon: 414 24 504