Om oss

NSR er en kulturpolitisk organisasjon som driver med frivillig arbeid og stiller til sametingsvalg. Vi har 25 sameforeninger rundt om i Norge, som samler samer fra alle områder, næringer og interessegrupper til felles arbeid for kultur og samfunn. NSR er medlem i Sámiráđđi og arbeider slik aktivt i det grenseoverskridende samiske samfunnet.

Kontakt oss
Tlf: +47 950 18 809 E-post: nsr@nsr.no

Kontaktpersoner

Om NSRs historie

NSR ble stiftet i 1968, men vår historie går mye lengre tilbake i tid. NSRs historie følger delvis en rød tråd gjennom hele den moderne samiske organiseringen, fra den første sameforeningen ble stiftet på norsk side allerede i 1906, to år etter Elsa Laulas manende appell fra 1904 og stiftelsen av den første sameforeningen på svensk side.

Les om NSRs historie her