Oslo sameforening

Oslo Sámiid Searvi / Oslo Sameforening – (OSS) ble opprettet i 1948, og er med det den eldste lokalforening i NSR. OSS organiserer og arrangerer kulturelle og politiske aktiviteter i det samiske miljøet i Oslo. OSS har eierandeler i Samisk Hus Oslo. De fleste av våre kurs og kulturelle arrangementer legges til Samisk Hus i Oslo. Oslo Sameforening er således en viktig samisk møteplass i hovedstadsregionen. Vi har erfaring med samiske språkkurs, duodji-kurs, samiske konserter og events som markedssalg av duodji.

Kontakt oss
Tlf: 91751470 E-post: oss@nsr.no

Styret

Hanne Biti, nestleder

Camilla Falle

Per Inge Østmoen

Elle Kirsten Johnsen

Piera Heaika Muotka

Per Olav Nymo

Linda Sandvik

Irena Dahl

Daniel Lindseth

Kontakt oss
Tlf: 91751470 E-post: oss@nsr.no