Oslo sameforening

Oslo Sámiid Searvi / Oslo Sameforening – (OSS) ble opprettet i 1948, og er med det den eldste lokalforening i NSR. OSS organiserer og arrangerer kulturelle og politiske aktiviteter i det samiske miljøet i Oslo. OSS har eierandeler i Samisk Hus Oslo. De fleste av våre kurs og kulturelle arrangementer legges til Samisk Hus i Oslo. Oslo Sameforening er således en viktig samisk møteplass i hovedstadsregionen. Vi har erfaring med samiske språkkurs, duodji-kurs, samiske konserter og events som markedssalg av duodji.

Kontakt oss
Tlf: 91751470 E-post: oss@nsr.no
Ingen treff funnet. Prøv igjen med andre søkeord eller filtreringsalternativer.

Styret

Oslo Sámiid Searvis styre for 2024-2025 ble valgt på årsmøte den 18.04.2024. Sametingsrepresentanter for NSR i Sør-Norge som samtidig er medlem av Oslo Sámiid Searvi har møte- og forslagsrett i styremøter.

Benedikte Pryneid Hansen, nestleder

Per Olav Nymo

Silje Ask Lundberg

Aslak Heika Hætta Bjørn

Evy Frantzen

Per Inge Østmoen

Anja Johnsen Thonhaugen

Camilla Falle, varamedlem

Daniel Lindseth, varamedlem

Laila Coldevin, varamedlem

Kontakt oss
Tlf: 91751470 E-post: oss@nsr.no

Dokumenter

Her finner du aktuelle OSS-dokumenter, som vedteker, retningslinjer, logo og lignende.