Oslo sameforening

Oslo Sámiid Searvi / Oslo Sameforening – (OSS) ble opprettet i 1948, og er med det den eldste lokalforening i NSR. OSS organiserer og arrangerer kulturelle og politiske aktiviteter i det samiske miljøet i Oslo. OSS har eierandeler i Samisk Hus Oslo. De fleste av våre kurs og kulturelle arrangementer legges til Samisk Hus i Oslo. Oslo Sameforening er således en viktig samisk møteplass i hovedstadsregionen. Vi har erfaring med samiske språkkurs, duodji-kurs, samiske konserter og events som markedssalg av duodji.

Kontakt oss
Tlf: 91751470 E-post: oss@nsr.no
Ingen treff funnet. Prøv igjen med andre søkeord eller filtreringsalternativer.

Styret

Oslo Sámiid Searvis styre for 2023-2024 ble valgt på årsmøte den 05.05.2023. Sametingsrepresentanter for NSR i Sør-Norge som samtidig er medlem av Oslo Sámiid Searvi har møterett i styremøter.

Benedikte Pryneid Hansen

Per Inge Østmoen

Marie Therese Nordsletta Aslaksen

Evy Frantzen

Per Olav Nymo

Irena Dahl

Daniel Lindseth

Camilla Falle, varamedlem

Laila Coldevin, varamedlem

Kontakt oss
Tlf: 91751470 E-post: oss@nsr.no