Vår politikk

NSR er en kulturpolitisk organisasjon som både driver kulturarbeid og stiller til sametingsvalg. Her kan du bli kjent med politkken vår som omfatter alle samfunnsområder i Sápmi.

Politikkområder

Språk, kultur og samfunn

NSR arbeider for vilkårene til samisk språk og kultur. For oss selv i dag og for våre etterkommere.

Miljø og retten til land og vann

NSR er garantisten for rettigheter, samarbeid over grensene og solidaritet, og vi er opptatt av natur, miljø- og klimaspørsmål.

Valg 2021

Sápmi er mangfoldig, og NSR stiller til sametingsvalget 2021 med et valgprogram for alle samer. Samer skal kunne leve gode liv uansett hvor de bor, og hvilket utgangspunkt de har. Trykk her for å se kandidatene våre!

Gå til Valg 2021