Organisasjonen

Landsstyret

Gunn-Anita Jacobsen, Návuona sámiid searvi (1. vara for Sárá-Márjá Magga)

Hallgeir Strifeldt, Álttá sámiid searvi (2. vara for Sárá-Márjá Magga)

Kristin Sara, Tråanten dajven saemien siebrie (1. vara for Betty Kappfjell)

Sigbjørn Dunfjeld, Noerthe-Trøøndelagen saemien siebrie (2. vara for Betty Kappfjell)

Beatrice Fløystad, Iinná ja biras sámiid searvvi (1. vara for Beaska Niillas)

Astri Dankertsen, Sálto sámesiebrre (2. vara for Beaska Niillas)

Kontakt oss
E-post: nsr@nsr.no Tlf: +47 950 18 809 Org no: 971 481 463
Besøk oss
Besøkadresse: Govdavuohppenjárgageaidnu 50, 9520 Guovdageaidnu Postadresse: Pb. 173, 9521 Guovdageaidnu

Utvalg og sekretariat

Landsstyret er det høyeste organet i NSR mellom landsmøtene. Arbeidsutvalget (AU), som består av leder og de to nestlederne, står for den daglige driften av NSR.

NSR Nuorat er NSRs ungdomsutvalg. Medlemmene i ungdomsutvalget velges av landsmøtet.

Sekretariatet står for den daglige driften i organisasjonen, og har kontorsted i Guovdageaidnu.

Varslingsgruppe

NSR skal være en trygg organisasjon for alle. Alle kjønn, ungdommer og voksne, skal kunne engasjere seg og arbeide i NSR, uten å bli utsatt for seksuelle krenkelser eller overgrep.

NSRs varslingsgruppe har som ansvar å håndtere innmeldte tilfeller av seksuelle krenkelser og overgrep i NSR-sammenheng. Medlemmer eller tillitsvalgte som utsettes for seksuelle krenkelser eller overgrep i NSR-sammenheng, eller som mottar varsel om seksuelle krenkelser eller overgrep eller skal varsle videre om forholdet til varslingsgruppa.

Varslingsgruppa har taushetsplikt om alle innkomne saker. Varslingsgruppa behandler innkomne varsel i henhold til NSRs retningslinjer for håndtering av seksuelle krenkelser eller overgrep.

NSRs sametingsrepresentanter

NSR har 17 av 39 representanter på Sametinget, og samarbeider med Johttisápmelaččaid listu (JSL), Åarjel-Saemiej Gïelh (ÅaSG) og Senterpartiet (SP) som sammen med oss utgjør Beaiveálgu-gruppa.

Sametingsrådet ledes av president Silje Karine Muotka, og består av Maja Kristine Jåma, Runar Myrnes Balto, Mikkel Eskil Mikkelsen og Hans Ole Eira (SP).

Se mer om Sametingsgruppa