Organisasjonen

Landsstyret

Hallgeir Strifeldt, Álttá sámiid searvi (2. vara for Gunn-Anita Jacobsen)

Sigbjørn Dunfjeld, Noerthe-Trøøndelagen saemien siebrie (1. vara Gaebpien Egon)

Astri Dankertsen, Sálto sámesiebrre (2. vara for Gaebpien Egon)

Kristin Sara, Tråanten dajven saemien siebrie (1. vara for Rita Helmi Toivosdatter Laakso)

Terje Lilleng, Unjárga Sámiid Searvi (2.vara for Rita Helmi Toivosdatter Laakso

Kontakt oss
E-post: nsr@nsr.no Tlf: +47 950 18 809 Org no: 971 481 463
Besøk oss
Besøkadresse: Govdavuohppenjárgageaidnu 50, 9520 Guovdageaidnu Postadresse: Pb. 173, 9521 Guovdageaidnu

Utvalg og sekretariat

Landsstyret er det høyeste organet i NSR mellom landsmøtene. Arbeidsutvalget (AU), som består av leder og de to nestlederne, står for den daglige driften av NSR.

I landsstyret tiltrer også sametingspresidenten, NSR-Nuorat, parlamentarisk lederskap og en av NSRs medlemmer i Samerådet.

NSR Nuorat er NSRs ungdomsutvalg. Medlemmene i ungdomsutvalget velges av landsmøtet.

Sekretariatet står for den daglige driften i organisasjonen, og har kontorsted i Guovdageaidnu.

  1. Beatrice IrenFløystad, leder

   Tlf: +47 415 10 105 / +46 705448940 E-post: beatrice@nsr.no
  2. Vidar Andersen, organisatorisk nestleder

   Tlf: +47 952 28 468 E-post: vidar@nsr.no
  3. Beaska Niillas, politisk nestleder

   Tlf: +47 918 56 318 E-post: beaska@nsr.no
  1. Elle Márgget Nystad – leder, Kárášjoga sámiid searvi / Karasjok sameforening

   E-post: ellemn13@hotmail.com
  2. Jon Anta Eira Åhrén – styremedlem, Noerthe Trøndelag saemien siebre / Nord-Trøndelag sameforening

  3. Therese Olsen – styremedlem, Dielddanuorguovllu Nuorak

  4. Lemet Máheli Gaup Myrnes – styremedlem, Guovdageainnu sámiid searvi

  5. Benedikte Eriksen – styremedlem, Sálto sámesiebre / Salten sameforening

  6. Katja Elise Utsi – 1. vara, Noerthe Trøndelag saemien siebre / Nord-Trøndelag sameforening

  7. Sáve Márjá Javo – 2. vara, Kárášjoga sámiid searvi / Karasjok sameforening

  8. Maajja-Krihke Bransfjell – 3. vara, Guevteli saemieh

  9. Elle Rávdná Näkkäläjärvi – 4. vara, Guovdageainnu sámiid searvi

  10. Sara Katrine Aleksandersen – 5. vara, Romssa sámi searvi

  1. Stian Aleksandersen, sekretariatsleder

   Tlf: +47 950 18 809 (NSR) +47 984 33 448 E-post: stian@nsr.no
  2. Thomas Myrnes Nygård, organisasjonskonsulent

   Tlf: +47 988 50 273 E-post: thomas.myrnes@nsr.no
  3. Aina Madelén Nordsletta Aslaksen, organisasjonssekretær for NSR-Nuorat

   Tlf: +47 401 97 299 E-post: aina@nsr.no

Varslingsgruppe

NSR skal være en trygg organisasjon for alle. Alle kjønn, ungdommer og voksne, skal kunne engasjere seg og arbeide i NSR, uten å bli utsatt for seksuelle krenkelser eller overgrep.

NSRs varslingsgruppe har som ansvar å håndtere innmeldte tilfeller av seksuelle krenkelser og overgrep i NSR-sammenheng. Medlemmer eller tillitsvalgte som utsettes for seksuelle krenkelser eller overgrep i NSR-sammenheng, eller som mottar varsel om seksuelle krenkelser eller overgrep eller skal varsle videre om forholdet til varslingsgruppa.

Varslingsgruppa har taushetsplikt om alle innkomne saker. Varslingsgruppa behandler innkomne varsel i henhold til NSRs retningslinjer for håndtering av seksuelle krenkelser eller overgrep.

NSRs sametingsrepresentanter

NSR har 17 av 39 representanter på Sametinget, og samarbeider med Johttisápmelaččaid listu (JSL), Åarjel-Saemiej Gïelh (ÅaSG) og Senterpartiet (SP) som sammen med oss utgjør Beaiveálgu-gruppa.

Sametingsrådet ledes av president Silje Karine Muotka, og består av Maja Kristine Jåma, Runar Myrnes Balto, Mikkel Eskil Mikkelsen og Hans Ole Eira (SP).

Se mer om Sametingsgruppa