Sørsamisk valgkrets

Her finner du NSRs lokale valgprogram for Sørsamisk valgkrets. Valgkretsen består av kommunene fra og med Rana og Rødøy og sørover i Nordland fylke, Trøndelag fylke, kommunene Surnadal, Rindal og Sunndal i Møre- og Romsdal fylke og kommunene Engerdal, Rendalen, Os, Tolga, Tynset og Folldal i Innlandet fylke.

Sørsamisk valgkrets

NSR i Sørsamisk valgkrets vil arbeide for:

 • at Sametinget følger opp rettighetsarbeidet og oppfølgingen av SRU2 i sørsamisk område
 • et sterkere samisk rettsvern mot etablering av kraftverk og andre store naturinngrep som truer samisk kultur og reindrift
 • en forutsigbar forvaltning av rovvilt, også ørn, for å sikre en fremtid i reindrifta og annet husdyrhold
 • fullføre byggingen av gjerder langs Nordlandsbanen for å hindre dyrepåkjørsler
 • styrke kompetansen om samisk språk, kultur og historie generelt, særlig i helsesektoren
 • utvide tilbudet til SANKS slik at psykiske utredninger kan foregå i sørsamisk område
 • opprette samisk helsenettverk i alle kommunene tilsluttet språkforvaltningsområdene og nærliggende kommuner for å gi samer et tryggere helse- og sosialt tilbud
 • sikre og utvikle samiske møteplasser og språkarenaer, og styrke våre samiske institusjoner og språksentre
 • videreutvikle læremiddelproduksjon og sikre samiskopplæring etter sterke opplæringsmodeller i barnehage, grunnskole og videregående skole
 • sikre jevnlige samiske studietilbud og gjøre det attraktivt å ta høyere utdanning og videreutdanning i sørsamisk
 • styrke kunnskapsoverføring av duedtie/vætna
 • synliggjøre samisk språk og kultur i det offentlige, og styrke samisk tradisjonskunnskap i offentlig forvaltning

Må forhåndsstemme

Velgere som bor i kommuner med under 30 manntallsførte kan ikke stemme på valgdagen. De må forhåndsstemme senest fredag 10. september.

 • Alstahaug
 • Bindal
 • Brønnøy
 • Dønna
 • Engerdal
 • Flatanger
 • Folldal
 • Frosta
 • Frøya
 • Grong
 • Heim
 • Hitra
 • Herøy
 • Holtålen
 • Høylandet
 • Inderøy
 • Indre Fosen
 • Leirfjord
 • Leka
 • Levanger
 • Lierne
 • Lurøy
 • Malvik
 • Melhus
 • Meråker
 • Midtre Gauldal
 • Namskogan
 • Nesna
 • Nærøysund
 • Oppdal
 • Orkland
 • Os
 • Osen
 • Overhalla
 • Rendalen
 • Renneby
 • Rindal
 • Rødøy
 • Selbu
 • Skaun
 • Sunndal
 • Surnadal
 • Sømba
 • Tolga
 • Tydal
 • Tynset
 • Træna
 • Vega
 • Verdal
 • Vevelstad
 • Ørland
 • Åfjord

De som ikke er i hjemkommunen på valgdagen

Kan stemme 13. september

 • Hattfjelldal
 • Hemnes
 • Grane
 • Namsos
 • Rana
 • Rørøos
 • Røyrvik
 • Snåsa
 • Steinkjer
 • Stjørdal
 • Trondheim
 • Vefsn