Romsa på rett vei

– Vi har fått gjennomslag for mye i Tromsø! Vi har en god ny samarbeidsavtale mellom kommunen og Sametinget, og snart tror jeg vi har et Samisk hus, som vårt lokallag Romssa Sámi Searvi har drevet frem. Men det er en stor jobb å gjøre i Tromsø-skolen.

Kategori
Romssa Sámi Searvi
Forfatter
NSR
Dato
30.08.2021
Romssa Sámi Searvi

Romsa på rett vei

Dette er NSR-leder Runar Myrnes Balto sin oppsummering av ståa i Romsa. Han bor i byen og er førstekandidat for NSR i valgkretsen. Han har engasjert seg i utviklingen av det samiske Tromsø, og mener det er mye å være glad for. – Vi har fått i gang gode samarbeid med mange aktører som løfter sammen, inkludert kommunen og Tromsø IL. 

Barnehagegaranti

Ekstra fornøyd er han med barnehageplass-garantien NSR presidentkandidat Silje Karine Muotka fikk gjennomslag for i forhandlingene om samarbeidsavtalen. 

– Det var veldig godt forhandlet av henne. Og så var det svært modig av Tromsø AP å trosse sametingsgruppa si som gikk hardt ut mot en barnehageplassgaranti, sier Myrnes Balto. 

Vi får mange henvendelser på at samiskundervisningen i kommunen er for dårlig organisert.

Kakefesten over

Men kakefesten som Romssa Sámi Searvi inviterte kommunepolitikerne med på etter samarbeidsavtalen, er over nå.

– Nå må kommunen løse problemene i Tromsø-skolen. Vi får mange henvendelser på at samiskundervisningen i kommunen er for dårlig organisert. Spesielt for andrespråkselever. Vi kommer til å passe godt på at kommunen gjør jobben sin fremover. Alle bør få det tilbudet de har krav på, sier Myrnes Balto avslutningsvis.

Vi trenger boliger

– Det er altfor dyrt å bygge hus på bygda, og det er vanskelig å finne hus og leiligheter å leie. Sandra Márjá West bor i Manndalen i Kåfjord, og ser boligsituasjonen som en av de største bremseklossene for levende samiske bygder.

NSR sin tilflyttingsplan passer godt for de samiske bygdene i Gáisi valgkrets. Et av punktene der er en ny boligpolitikk tilpasset samiske bygder. Det ser Sandra Márjá West et stort behov for. Hun er 2. kandidat for NSR i valgkretsen.

De som skal etablere seg med familie i bygdene, får ekstra dyre lån fordi verdien på ferdig bolig blir så lav.

– Jeg har jo selv flyttet hjem til Manndalen igjen når jeg fikk jobb for Riddu Riđđu, og jeg ser det er utfordrende for mange av oss å komme inn på leiemarkedet, sier West.

– Men det er aller verste er at det skal være så dyrt å bygge. De som skal etablere seg med familie i bygdene, får ekstra dyre lån fordi verdien på ferdige bolig blir så lav. Det er en gjeldsfelle som jeg godt skjønner at mange kvier seg for, mener West.

NSR ønsker å bruke Husbanken aktivt til å sikre billigere huslån i bygdene. – Vi ønsker oss et samarbeid mellom Sametinget og Husbanken om et eget program som sikrer gode huslån i samiske bygder. Vi kan fikse så mange arbeidsplasser og tilbud vi bare vil til de unge, men hva er poenget hvis de ikke får en plass å bo?

Sandra Márjá West vil ha levende bygder i hele Gáisi valgkrets, og har klokketro på at NSR sin 16-punkters tilflyttingsplan vil bidra til det.