NSRs samiske tilflyttingsplan

Levende samiske bygder på kyst og innland er en av grunnsteinene for den samiske framtida, og vi trenger at det bor folk i Sápmi! Vi bekymres av fraflyttingen fra distriktene i Sápmi, som ble bekreftet i SSB sin befolkningsstatistikk som ble publisert tirsdag. Derfor lanserer vi i Norske Samers Riksforbund (NSR) nå vår samiske tilflyttingsplan på 16 punkter.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
24.02.2021
NSR

NSRs samiske tilflyttingsplan

Levende samiske bygder på kyst og innland er en av grunnsteinene for den samiske framtida, og vi trenger at det bor folk i Sápmi!

Vi bekymres av fraflyttingen fra distriktene i Sápmi, som ble bekreftet i SSB sin befolkningsstatistikk som ble publisert tirsdag. Derfor lanserer vi i Norske Samers Riksforbund (NSR) nå vår samiske tilflyttingsplan på 16 punkter.

 1. Større torskekvoter til små båter
 2. Investerings- og innovasjonsfond, som samisk såkornsfond.
 3. Digitalisering og samisk språksatsning
 4. Investering i primærnæringene gjennom reindriftsavtalen og jordbruksavtalen
 5. Bedre husbanklån i distriktene
 6. Finansieringsordninger for offentlige bygg for nye og bedre skoler
 7. Gratis barnehage
 8. Gratis kulturskole for barn
 9. Gratis kulturskole for unge
 10. Flere fritidstilbud for unge
 11. Flere samlingsbaserte og digitale studier på høyskole og universitetsnivå
 12. Samferdsel- og samfunnsprosjekter for bedre veier, flyplasser og havner, mobildekning og fiber.
 13. Høyere barnetrygd for å bøte på barnefattigdom
 14. Bedre helsetilbud, prøveprosjekt på samisk E-Lege
 15. Gratis førerkort til ungdom
 16. Beholde viktige tiltak som nedskriving av studielån og ingen arbeidsgiveravgift i tiltakssonen

Sápmi og Norge trenger en modig distriktspolitikk som skaper bolyst og livsglede, og motvirker sosiale forskjeller.

– Vi mener det er mulig å snu sentraliseringa, og sikre bosetting over hele Sápmi. Men dette krever reelle politiske tiltak og en aktiv og modig distriktspolitikk, sier Silje Karine Muotka, presidentkandidat for NSR.

Planen er godt underbygget av en rekke ekspertrapporter og analyser, som de regjeringsoppnevnte distriktsutvalgenes rapporter, og Sametingets innspill til nordområdemeldinga, og kan oppfylles gjennom et bredt samarbeid mellom mange aktører.

– Skal vi sikre tilflytting til samiske områder må mange aktører drar i samme retning. NSR vil forplikte Sametinget til å en lederrolle i dette samarbeidet, sier Muotka.

Sápmi og Norge trenger en modig distriktspolitikk som skaper bolyst og livsglede, og motvirker sosiale forskjeller. Vi må jobbe for en politikk som gir folk muligheten til å bygge sine hjem, oppdra sine barn og realisere sine drømmer i levende samiske lokalsamfunn over hele Sápmi, avslutter Muotka.

Du kan lese mer om NSRs distriktspolitikk i denne kronikken fra Silje Karine Muotka