Julehilsen fra NSR-lederne

Kjære NSR-medlemmer! I 2019 har vi sett at det er behov for NSR og sameforeningene.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
21.12.2019
NSR

Julehilsen fra NSR-lederne

Når det stormer rundt samiske spørsmål, trenger Sápmi en samlende og tydelig organisasjon som står rak i ryggen i forsvaret av samiske interesser. Denne organisasjonen er NSR, og som medlem er du med på den formidable dugnaden som vi sammen gjør for å fremme og forsvare samisk språk, kultur, næringer og identitet.

Sameforeningene, som i sum utgjør NSR, er motoren i dugnaden og gjør en helt fantastisk innsats. I 2019 har for eksempel både Bergen og Tromsø sameforeninger feiret 50 år med innsats. I Bergen ble det feiret med kulturarrangementer for hele byen. Kárašjoga sámiid searvi har fått medhold i sitt krav til Finnmarkskommisjonen om at Karasjoks befolkning kollektivt eier FeFo-grunnen i Karasjok.

Over hele landet vet vi at lokale gjennomslag og positiv utvikling ikke ville vært mulig hvis ikke våre sameforeninger hadde vært der og gjort jobben. Samiske møteplasser opprettes. Kommuner melder seg inn i forvaltningsområdet for samiske språk som et resultat av NSR-foreningers innsats, som nye Tjeldsund kommune gjør etter over 20 års innsats fra Iinná ja biras sámiid searvi. Og Alta kommune som har fått på plass samarbeidsavtale med Sametinget etter årevis med innsats fra Álttá sámiid searvi.

Vi har i løpet av 2019 fått to nye lokallag. Velkommen til Tråanten dajven saemien siebrie i Trondheim, som bidrar til å bygge opp samiske tilbud i byen, og velkommen til Láhppi sámiid searvi som bidrar til den sjøsamiske revitaliseringen i Loppa i Vest-Finnmark. Begge foreningene følger i en stolt NSR-tradisjon med sitt viktige arbeid!

Kjære NSR-medlemmer, vi har gjennom vårt arbeid i Sametinget fått gjennom mye som vil bety noe i framtiden. Spesielt vil vi trekke fram språk og skole, etter et vel gjennomført samisk språkår. Nye læreplaner, ny giv på læremiddelfeltet, satsning på å utdanne lærere i samiske språk og en ny satsning på samisk litteratur vil bety mye for både barn og unge og språkenes utvikling i årene fremover.

I 2020 skal vi også jobbe med krevende saker som Nussir, vindkraft, konsultasjonslov og samisk rettighetskartegging, og vi skal forberede valget i 2021. Vi er en liten organisasjon med små økonomiske ressurser, men vi får likevel til mye på mange nivåer.

Tusen takk til hver og en av dere for innsatsen i 2019! Bruk nå juletida godt til å slappe helt av og lade batteriene! God jul og godt nyttår til dere alle!

Julehilsen fra Runar Myrnes Balto (leder), Saia Stueng (1. nestleder), Vidar Andersen (2. nestleder)