Bli trainee / oahpahalli!

Har du lyst til å vite mer om Sametinget? Har du kanskje lyst til å lære mer om samepolitikken? Og vil du bli kjent med NSRs politiske virke? Søk om å være oahpahalli/trainee hos NSRs sametingsgruppe!

Bli oahpahalli!

Om ordningen

Oahpahalli-ordningen er for at NSRs ungdomsmedlemmer skal kunne lære mer om samepolitikken, NSR og Sametinget. Som oahpahalli får du være med på alt det som skjer på Sametinget når det er komite- og plenumsmøter i Karasjok. Det innebærer alle de åpne møtene på Sametinget, NSRs gruppemøter, seminarer, og alt det sosiale i mellom. Oahpahalli får dekket reise og opphold, samt et honorar for oppholdet.

Hvem og hvordan blir man oahpahalli?

Om du har spørsmål om ordningen, send en mail til nsr-u@nsr.no eller  rådgiver for sametingsgruppa på aina@nsr.no

Det er NSRs sametingsgruppe og NSRs ungdomsutvalg som er ansvarlig for denne ordningen.

Retningslinjer for oahpahalli-ordningen

 1. Formålet med oahpahalli-ordningen er at unge NSR-medlemmer skal bli kjent med NSRs politiske virke på Sametinget, NSRs politikk, og Sametinget som politisk organ. I tillegg skal ordningen motivere unge NSR-medlemmer til å bli aktiv i samepolitikken.
 2. Interesserte søker til oahpahalli-ordningen ved å sende inn skjema som inneholder opplysninger om vedkommende.
 3. NSRs Ungdomsutvalg og Parlamentarisk Lederskap gjennomgår søknader og velger oahpahalli i god tid, og senest 1 måned, før de aktuelle komite- og plenumsmøtene.
 4. Søkeren må være fylt 18 år for å kunne velges som oahpahalli.
 5. Oahpahallien og NSR skriver under på oahpahalli-avtalen, der blant annet honorar skal avtales.
 6. NSRs grupperådgiver har hovedansvaret for oahpahalli-ordningen, og er oahpahalliens hovedkontakt før, under og etter møtene.
 7. Oahpahallien skal:
  • velge seg en komité oahpahalli vil følge gjennom hele komité og plenum. Følgende komiteer kan man velge mellom: Nærings- og kulturkomiteen, Plan- og finanskomiteen eller Oppvekst-, omsorg- og utdanningskomiteen.
  • forberede seg ved å gjøre seg kjent med saker som skal behandles på Sametinget, og ved å velge ut en sak å følge spesielt. Oahpahallien skal følge komiteen den spesielle saken behandles i, og skal jobbe opp mot media med denne saken.
  • delta på gruppemøter, komitemøter og plenumsmøter, og på eksterne gruppemøter der de holdes i forkant av komite- og plenumsmøter.
  • bruke sosiale medier på vegne av NSRs sametingsgruppe.
  • senest en måned etter siste møte rapportere til Sametingsgruppa og Ungdomsutvalget. Rapporten skal inneholde en beskrivelse av aktiviteter og refleksjoner rundt utbyttet av oppholdet.
 8. Under møtene skal Sametingsgruppa aktivt inkludere oahpahalli, og bidra til at oahpahalli får et stort utbytte av oppholdet.
 9. Reise og opphold for oahpahallien dekkes av NSR.