Velkommen til NSR-N!

NSR Nuorat/Nuora/Noerh (NSR-N) er ungdomsutvalget til NSR. Vi har som oppgave å lede NSRs ungdomsvirksomhet og uttale oss på vegne av NSR i ungdomsspørsmål. Utvalget består av et styre, men det er oss sammen med alle ungdomsmedlemmene som utgjør NSR-N. Er du under 26 år og medlem i NSR, er du automatisk en del av oss. Er du ikke medlem, burde du virkelig bli det!

Instagram

Buorit beassážat! Dá govat Beassášmárkaniin Guovdageainnus 🐣 Guovdageainnu sámiid searvi NSR lei mielde álggaheame Sámi beassášmárkaniid Guovdageaonnus. Sávvamis deaivvadit Báktehárjis boahtte jagi!

//

God påske! Her to bilder fra @sami.easter.festival 🐣 Guovdageainnu sámiid searvi NSR var med på å starte opp påskefestivalen i Guovdageaidnu. Håper vi sees på festival neste påske!
Odne leat searvan sagastallamii Grønn Ungdommain gos fáddan lei “Ruoná kolonialiseren”. Dá oasáš Sara Katrine sáhkavuorus gos muitala bieggamilluid váikkuhusaid boazodollui Sálliris. 

//

I dag har vi deltatt i samtale med @gronnungdom om tema «Grønn kolonialisering». Her er et utdrag av Sara Katrines innlegg hvor hun forteller om konsekvensene av vindindustrien på Kvaløya.

Styret

Dette er styret i NSR-Nuorat. De ble valgt på NSRs ekstraordinære landsmøte i januar 2021, og sitter frem til neste landsmøte i 2022.

Elle Rávdná Näkkäläjärvi (Mortena Heaikka Ellen Anete Elle Rávdná), varamedlem

E-post: elle.r.n@live.no
Kontakt oss
Tlf: +47 971 22 760 E-post: nsr-u@nsr.no

Dokumenter

Her finner du aktuelle dokumenter som angår NSRs ungdomsutvalg (NSR-N), som styringsdokumenter, retningslinjer, logo og historiske dokumenter.