Velkommen til NSR-N!

NSR Nuorat/Nuora/Noerh (NSR-N) er ungdomsutvalget til NSR. Vi har som oppgave å lede NSRs ungdomsvirksomhet og uttale oss på vegne av NSR i ungdomsspørsmål. Utvalget består av et styre, men det er oss sammen med alle ungdomsmedlemmene som utgjør NSR-N. Er du under 26 år og medlem i NSR, er du automatisk en del av oss. Er du ikke medlem, burde du virkelig bli det!

Instagram

NSR Nuorat sávvet

Lahkoe jåvlh jih buerie orre jaepie ✨ Buorre javlla ja buorre ådå jahke ✨ Buorit juovllat ja buorre ođđa jahki ✨ Merry Christmas and a Happy New Year ✨

Oaidnalit fas ođđajagis!
Niklas Labba
51 år
Jobber som leder i språksenteret Gáisi
Bor i Tromsø

I episode 3 av #Noknå podcasten får vi høre Niklas Labba fortelle hva Gáisi gjør for å styrke det samiske i Tromsø by. �Gáisi er et språksenter som er under Tromsø kommune. �Niklas er leder der og jobber med å blant annet holde språkkurs, arrangementer, duodji-kvelder og masse mer.
I en by hvor det kan oppleves diskriminering og hets mot samer er det viktig å ha et senter/arena som Gáisi, hvor samer kan møtes og få et fint samhold. 
Hør på hele episoden for å høre hvor viktig jobb Gáisi og Niklas gjør! 

Episoden finnes både på nord-samisk og norsk.
////
Niklas Labba
51 jagi boaris
Bargá ja lea jođiheaddji Gáisi giellaguovddážis
Orru Romssas

3 episodas #Doarváidál podcasttas oaččut gullat Niklasa muitaleamen maid Gáisi bargá nannet sámivuođa Romssa gávpogis.
Gáisi gullá Romssa gildii. 
Niklas lea jođiheaddji ja bargá earet eará lágidit giellakurssaid, doaluid, duodje-eahkedii ja ollu eará. 
Romssas, gos sápmelaččat leat vásihan vaši ja vealaheami de lea dehálaš ahte sápmelaččain lea deaivvadan báiki gos sáhttet fiinna oktavuođa eará sápmelaččain ráhkadit.

Guldal episoda!

Episoda gávdno sihke dárogillii ja davvi-sámegillii.
Sámi nuorat (olles sámis), gehččet dá! Mis lea ovttasbargu 3 Day Startup organisašuvnnain, ja lágiidat 3 beaivve fitnodat álggahan workshop. Nuvttá! 10 – 12 beaivve juovlamánus, neahta bokte 🤩🎉

💥CHECK IT OUT 💥

"Are you a young leader looking to explore the world of entrepreneurship? 

The NSR Youth Council is partnering with 3 Day Startup to bring you a free experiential program designed to teach the principles of entrepreneurship and how to apply them in your everyday thinking. The program takes places virtually from December 10-12 and is open to Sámi Youth across the Arctic regions. Learn more at 3daystartup.org/sapmi or register now at https://bit.ly/3DS_register_sapmi"

Styret

Dette er styret i NSR-Nuorat. De ble valgt på NSRs ekstraordinære landsmøte i januar 2021, og sitter frem til neste landsmøte i 2022.

Elle Rávdná Näkkäläjärvi (Mortena Heaikka Ellen Anete Elle Rávdná), varamedlem

E-post: elle.r.n@live.no

Dokumenter

Her finner du aktuelle dokumenter som angår NSRs ungdomsutvalg (NSR-N), som styringsdokumenter, retningslinjer, logo og historiske dokumenter.