Velkommen til NSR-N!

NSR Nuorat/Nuora/Noerh (NSR-N) er ungdomsutvalget til NSR. Vi har som oppgave å lede NSRs ungdomsvirksomhet og uttale oss på vegne av NSR i ungdomsspørsmål. Utvalget består av et styre, men det er oss sammen med alle ungdomsmedlemmene som utgjør NSR-N. Er du under 26 år og medlem i NSR, er du automatisk en del av oss. Er du ikke medlem, burde du virkelig bli det!

Kontakt oss
E-post: nsr-u@nsr.no

Instagram

Riv vindturbinene på Fosen og tilbakefør landet!
Stopp menneskerettighetsbruddet nå!
#BaajhVaerideÅrrodh!

@regjeringen @jonasgahrs @arbeiderpartiet @terjeaasland @bjornarskjaeran @emiliemehl @martempersen @sandraborch @statkraft @tronderenergi @fsolva @nrknyheter @jonivarnygaard @siggjelsvik @tonjebrenna @trettebergstuen @trygvevedum @senterparti
Riv vindturbinene på Fosen og tilbakefør landet! 
Stopp menneskerettighetsbruddet nå!
#BaajhVaerideÅrrodh!

@regjeringen @jonasgahrs @arbeiderpartiet @terjeaasland @bjornarskjaeran @emiliemehl @martempersen @sandraborch @statkraft @tronderenergi @fsolva @nrknyheter @jonivarnygaard @siggjelsvik @tonjebrenna @trettebergstuen @trygvevedum @senterparti
Riv vindturbinene på Fosen og tilbakefør landet!
Stopp menneskerettighetsbruddet nå!
#baajhVaerideÅrrodh !

@regjeringen @jonasgahrs @arbeiderpartiet @terjeaasland @bjornarskjaeran @emiliemehl @martempersen @sandraborch @statkraft @tronderenergi @fsolva @nrknyheter @jonivarnygaard @siggjelsvik @tonjebrenna @trettebergstuen @trygvevedum @senterparti
Vi i NSR Nuorat står i solidaritet sammen med vår urfolkssøsken Mapucheene. Mapucheene har i 14 år nå kjempet mot @statkraft sine vannkraft prosjekter i deres territorie i Chile. Statskraft er Norges og Europas største energileverandør og er statlig eid kraftselskap. Statkraft har ødelagt Mapucheenes hellige elv, Pilmayken-elva. Pilmayken-elva har stor betydning for deres tro og kultur, det er Mapucheene sin medisin og det er elva de har fått av deres forfedre og formødre som de har i oppgave å videreføre til neste generasjoner. 

Samer blir utsatt for det samme, men av vindkraftprosjekter på store landområdene av den norske stat og Statkraft. Dette ødelegger fjell og vidder som vi har ferdes i flere tusen år på og som vi har fått av våre forfedre og formødre. Vi skal beskytte disse områdene og videreføre områdene til våre barn. 

Norge bryter ikke menneskerettigheter kun her hjemme i Norge, men også i Chile!

Det er ingen som eier jorda, vi er en del av jorda. Vi skal leve med den og ikke av den. Urfolks tenkemåte gir ikke plass for at naturen er noe som skal gi kapital og profitt. Derfor er det vanskelig å forstå hvordan Statkraft og det såkalte «grønne skifte» ødelegger uberørt natur og en allerede bærekraftig levemåte som samer og Mapucheene utøver i naturen. Det er ikke det grønne skiftet som er det riktige begrepet heller, dette er grønn kolonialisme. 

Som urfolk har vi hver vår kamp, men som vi vet, så er vi sterke sammen. 
Vi har troa at rettferdighet kommer til vår favør etter alle disse kampene, og det er jammen meg på tide etter århundre med kolonisering, tap av landområder pga industrialiseringen og nå skjer det samme idag pga kapitalismen. Det er nok nå.

Ellos eatnu✊🏼Baajh vaeride årrodh
Riv vindturbinene på fosen og tilbakefør landet til fosen-samene!
Riv vannkraftverket i pilmayken-elva, tilbakefør elva til Mapucheene, og få statkraft ut av Chile!
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

Styret

Dette er styret i NSR Nuorat. De ble valgt på NSRs 47. landsmøte i september 2022.

Dokumenter

Her finner du aktuelle dokumenter som angår NSRs ungdomsutvalg (NSR-N), som styringsdokumenter, retningslinjer, logo og historiske dokumenter.