Velkommen til NSR-N!

NSR Nuorat/Nuora/Noerh (NSR-N) er ungdomsutvalget til NSR. Vi har som oppgave å lede NSRs ungdomsvirksomhet og uttale oss på vegne av NSR i ungdomsspørsmål. Utvalget består av et styre, men det er oss sammen med alle ungdomsmedlemmene som utgjør NSR-N. Er du under 26 år og medlem i NSR, er du automatisk en del av oss. Er du ikke medlem, burde du virkelig bli det!

Kontakt oss
E-post: nsr-u@nsr.no

Instagram

Nsr-n’a cealkámuš riikačoahkkimis:

Mii háliidat danin ávžžuhit NSR`a sámedikkijovkui, samedikkiráđđái ja riikastivrii bargat dan ovdii ahte sámi nuoraide galgá gávdnot doarjja go vásihat stuorra roasuid eallimis, nu movt sisabahkkemat ja dálkkádatrievdamat ja veahkki bissehit daid váikkuhemiid.

❤️💛💚💙

Nsr-n sin resolusjon under NSR landsmøtet:
Vi ønsker dermed å anbefale NSR sametingsgruppe, sametingsrådet og landstyre å jobbe for at samisk ungdom skal få støtte når de møter på store utfordringer og motstander i livet, som arealinngrep og klimaforandringer og for å stoppe disse påvirkningene.
NSR Nuorat, i samarbeid med Dielddanuorguovllu nuorak og Iinná ja Biras Sámiid Searvi arrangerer ungdomstreff for samisk ungdom.

Når? 9. - 11. september 2022
Hvor? Tjeldsund / Evenes
For hvem? Samisk ungdom mellom 15 – 26 år.

Program, påmelding og mer informasjon kommer i starten av august!

⭐️⭐️

NSR Nuorat, ovttas Dielddanuorguovllu nuorak og Iinná ja Biras Sámiid Searvi lágiidat deaivvadeami sámi nuoraide.

Goas? Čakčamánu 9. - 11. b.
Gos? Dielddanuorri / Evenášši
Geasa? Sámi nuorat gaskal 15 – 26 jagi

Prográmma, dieđiheapmi ja eambbo dieđut bohtet álggus borgemánu!

Styret

Dette er styret i NSR Nuorat. De ble valgt på NSRs ekstraordinære landsmøte i januar 2021, og sitter frem til neste landsmøte i 2022.

Dokumenter

Her finner du aktuelle dokumenter som angår NSRs ungdomsutvalg (NSR-N), som styringsdokumenter, retningslinjer, logo og historiske dokumenter.