Velkommen til NSR-N!

NSR Nuorat/Nuora/Noerh (NSR-N) er ungdomsutvalget til NSR. Vi har som oppgave å lede NSRs ungdomsvirksomhet og uttale oss på vegne av NSR i ungdomsspørsmål. Utvalget består av et styre, men det er oss sammen med alle ungdomsmedlemmene som utgjør NSR-N. Er du under 26 år og medlem i NSR, er du automatisk en del av oss. Er du ikke medlem, burde du virkelig bli det!

Instagram

Kobbergiganten Aurubis trekker tilbake avtalen de har gjort med Nussir ASA 🙌🏻

Vi er glade for at Aurubis tar menneskerettigheter og miljøet på alvor,  og vi mener dette er et tydelig signal til både gruveindustrien og norske myndigheter.
Nsr-n lea YouTube kanala ja vuosttaš video lea almmuhuvvan! Abonnere ainnas ja geahča min ođđa video🎥

Nsr-n har fått en egen YouTube kanal og vår første video er publisert! Gjerne abonner og se vår nye video🎥

Nsr-n lea Riddu Riđđu 30 jagi ávvudeamis, ja dán oktavuođas jearran festivála oasálastiiguin gažaldagaid movt lea earet eará leat vuot festiválas. 
Mii giitit buohkaid geat oasálaste gažaldagaid vástidit ja somás ságastallamiid ovddas! 

Nsr-n er i Riddu Riđđu sin 30 års jubileum, og i denne sammenhengen så har vi spurt festival deltakerne spørsmål om hvordan det er å være tilbake på festival.
Vi takker alle som deltok på å svare på spørsmål og for fine samtaler!
Brynjar, Maren ja Ronja leat otne riddu riđđus debatteren sámegielat ja dálkkádaga birra, ja movt oažžut sámi nuoraid áŋgiruššat sámi politihkkiid.

Today have Brynjar, Maren and Ronja had a debate about the sami language and climate, and how to engange sami youth into sami politics
Dálkkádat filmma ráhkadeame // Climate movie in making 🌏🌾 Riddu Nuorat
This error message is only visible to WordPress admins
There has been a problem with your Instagram Feed.

Styret

Dette er styret i NSR-Nuorat. De ble valgt på NSRs ekstraordinære landsmøte i januar 2021, og sitter frem til neste landsmøte i 2022.

Elle Rávdná Näkkäläjärvi (Mortena Heaikka Ellen Anete Elle Rávdná), varamedlem

E-post: elle.r.n@live.no

Dokumenter

Her finner du aktuelle dokumenter som angår NSRs ungdomsutvalg (NSR-N), som styringsdokumenter, retningslinjer, logo og historiske dokumenter.