Velkommen til NSR-N!

NSR Nuorat/Nuora/Noerh (NSR-N) er ungdomsutvalget til NSR. Vi har som oppgave å lede NSRs ungdomsvirksomhet og uttale oss på vegne av NSR i ungdomsspørsmål. Utvalget består av et styre, men det er oss sammen med alle ungdomsmedlemmene som utgjør NSR-N. Er du under 26 år og medlem i NSR, er du automatisk en del av oss. Er du ikke medlem, burde du virkelig bli det!

Kontakt oss
E-post: nsr-u@nsr.no

Instagram

Riv vindturbinene på Fosen og tilbakefør landet! Stopp menneskerettighetsbruddet nå!
#BaajhVaerideÅrrodh !

@regjeringen @jonasgahrs @arbeiderpartiet @terjeaasland @bjornarskjaeran @emiliemehl @martempersen @sandraborch @statkraft @tronderenergi @fsolva @nrknyheter @jonivarnygaard @siggjelsvik @tonjebrenna @trygvevedum @senterparti @jcvestre @espenbartheide @lubnaj @geirpollestad
Snart gjør vi det igjen – i Oslo. Mer info kommer snart, men hold av datoen. Vi trenger DEG!

Very soon we will do it again- more info will come. Save the date. We need YOU! #čsv
Riv vindturbinene på Fosen og tilbakefør landet! Stopp menneskerettighetsbruddet nå!
#BaajhVaerideÅrrodh !

@regjeringen @jonasgahrs @arbeiderpartiet @terjeaasland @bjornarskjaeran @emiliemehl @martempersen @sandraborch @statkraft @tronderenergi @fsolva @nrknyheter @jonivarnygaard @siggjelsvik @tonjebrenna @trygvevedum @senterparti @jcvestre @espenbartheide @lubnaj @geirpollestad
Riv vindturbinene på Fosen og tilbakefør landet! Stopp menneskerettighetsbruddet nå!
#BaajhVaerideÅrrodh !

@regjeringen @jonasgahrs @arbeiderpartiet @terjeaasland @bjornarskjaeran @emiliemehl @martempersen @sandraborch @statkraft @tronderenergi @fsolva @nrknyheter @jonivarnygaard @siggjelsvik @tonjebrenna @trygvevedum @senterparti @jcvestre @espenbartheide @lubnaj @geirpollestad
Riv vindturbinene på Fosen og tilbakefør landet! Stopp menneskerettighetsbruddet nå!
#BaajhVaerideÅrrodh !

@regjeringen @jonasgahrs @arbeiderpartiet @terjeaasland @bjornarskjaeran @emiliemehl @martempersen @sandraborch @statkraft @tronderenergi @fsolva @nrknyheter @jonivarnygaard @siggjelsvik @tonjebrenna @trygvevedum @senterparti @jcvestre @espenbartheide @lubnaj @geirpollestad

Styret

Dette er styret i NSR Nuorat. De ble valgt på NSRs 47. landsmøte i september 2022.

Dokumenter

Her finner du aktuelle dokumenter som angår NSRs ungdomsutvalg (NSR-N), som styringsdokumenter, retningslinjer, logo og historiske dokumenter.