Velkommen til NSR-N!

NSR Nuorat/Nuora/Noerh (NSR-N) er ungdomsutvalget til NSR. Vi har som oppgave å lede NSRs ungdomsvirksomhet og uttale oss på vegne av NSR i ungdomsspørsmål. Utvalget består av et styre, men det er oss sammen med alle ungdomsmedlemmene som utgjør NSR-N. Er du under 26 år og medlem i NSR, er du automatisk en del av oss. Er du ikke medlem, burde du virkelig bli det!

Instagram

Brynjar, Maren ja Ronja leat otne riddu riđđus debatteren sámegielat ja dálkkádaga birra, ja movt oažžut sámi nuoraid áŋgiruššat sámi politihkkiid.

Today have Brynjar, Maren and Ronja had a debate about the sami language and climate, and how to engange sami youth into sami politics
Dálkkádat filmma ráhkadeame // Climate movie in making 🌏🌾 Riddu Nuorat
Piere Åvla er førstegangsvelger ved årets Sametingsvalg. For å kunne stemme må han stå oppført i ✨Sametingets valgmanntall✨.

Sjekk om du står oppført i valgmanntallet! Fyller du ✨18 i år✨, må du huske å melde deg inn. Det må skje før ✨30.juni✨, for å kunne stemme ved årets Sametingsvalg!

👉🏼Gå inn på: sametinget.no

//

Piere-Åvla edtja voestes aejkien steemmadidh daan jaapan saemiedigkieveeljemasse. Aerebe maahta steemmadidh, tjuara ✨Saemiedigkien veeljemelåhkose✨ sïjse tjaeledh.

Geahtjh mejtie datne veeljemelåhkosne! Jis ✨18 jaepien båeries daan jaepien✨, dellie tjoerh mujhtedh veeljemelåhkose sïjse tjaeledh. Dam tjoerh darjodh åvtelen ✨ruffien 30. biejjien✨, jis edtjh daan jaepien saemiedigkieveeljemasse steemmadidh!

#sametingsvalg #sámediggi #valg2021

Styret

Dette er styret i NSR-Nuorat. De ble valgt på NSRs ekstraordinære landsmøte i januar 2021, og sitter frem til neste landsmøte i 2022.

Elle Rávdná Näkkäläjärvi (Mortena Heaikka Ellen Anete Elle Rávdná), varamedlem

E-post: elle.r.n@live.no

Dokumenter

Her finner du aktuelle dokumenter som angår NSRs ungdomsutvalg (NSR-N), som styringsdokumenter, retningslinjer, logo og historiske dokumenter.