Bli trainee / oahpahalli!

Har du lyst til å vite mer om Sametinget? Har du kanskje lyst til å lære mer om samepolitkken? Og vil du bli kjent med NSRs politiske virke? Søk om å være oahpahalli/trainee hos NSRs sametingsgruppe!

Bli oahpahalli

Om ordningen

Oahpahalli-ordningen er for at NSRs ungdomsmedlemmer skal kunne lære mer om samepolitikken, NSR og Sametinget. Som oahpahalli for du være med på alt det som skjer på Sametinget når det er komite- og plenumsmøter i Karasjok. Det innebærer alle de åpne møtene på Sametinget, NSRs gruppemøter, seminarer som foregår samtidig, og alt det sosiale i mellom. Oahpahallien får reise og opphold dekt, samt et honorar for oppholdet.

Hvem og hvordan blir man oahpahalli?

 • Alle NSR-medlemmer over 18 år kan søke som oahpahalli.
 • Skriv en søknad der du forteller litt om deg selv og hvorfor du vil være oahpahalli, og legg ved CVen din. Send dette til nsr@nsr.no, og merk mailen med Oahpahalli.

Send en mail til nsr-u@nsr eller ring til Maren (nsr-n leder) på telefon 97122760 om du har spørsmål om ordningen.

Det er NSRs sametingsgruppe og NSRs ungdomsutvalg som er ansvarlig for denne ordningen.

Retningslinjer for oahpahalli-ordningen

 1. Formålet med oahpahalli-ordningen er at unge NSR-medlemmer skal bli kjent med NSRs politiske virke på Sametinget, NSRs politikk, og Sametinget som politisk organ. I tillegg skal ordningen motivere unge NSR-medlemmer til å bli aktiv i samepolitikken.
 2. Interesserte søker til oahpahalli-ordningen ved å sende inn søknad som inneholder opplysninger om person, CV og motivasjonsbrev. Søknad sendes til NSRs sekretariat.
 3. NSRs Ungdomsutvalg og Parlamentarisk Lederskap velger oahpahalli sammen etter en gjennomgang av innkomne i god tid, og senest 1 måned, før de aktuelle komite- og plenumsmøtene.
 4. Søkeren må være fylt 18 år for å kunne velges som oahpahalli.
 5. Oahpahallien og NSR skriver under på oahpahalli-avtalen, der blant annet honorar skal avtales.
 6. NSRs gruppesekretær har hovedansvaret for oahpahalli-ordningen, og er oahpahalliens hovedkontakt før, under og etter møtene.
 7. Oahpahallien skal:
  • gjøre seg kjent med NSRs etiske retningslinjer før møtene.
  • forberede seg ved å gjøre seg kjent med saker som skal behandles på Sametinget, og ved å velge ut en sak å følge spesielt. Oahpahallien skal følge komiteen den spesielle saken behandles i, og skal jobbe opp mot media med denne saken.
  • delta på gruppemøter, komitemøter og plenumsmøter, og på eksterne gruppemøter der de holdes i forkant av komite- og plenumsmøter.
  • bruke sosiale medier på vegne av NSRs sametingsgruppe.
  • senest en måned etter siste møte rapportere til Sametingsgruppa og Ungdomsutvalget. Rapporten skal inneholde en beskrivelse av aktiviteter og refleksjoner rundt utbyttet av oppholdet.
 8. Under møtene skal Sametingsgruppa aktivt inkludere oahpahallien, og bidra til at oahpahallien får et stort utbytte av
 9. Reise og opphold for oahpahallien dekkes av NSR.