Styrker Sijti Jarnge og Saemien sijte

PRM: NSR styrker Sijti Jarnge og Saemien sijte i neste års Sametingsbudsjett

Kategori
Nord-Trøndelag sameforening
Forfatter
NSR NSR
Dato
06.11.2023
Nord-Trøndelag sameforening

Styrker Sijti Jarnge og Saemien sijte

Sametingsråd Maja Kristine Jåma (NSR), og sametingsrepresentant Ole-Henrik Bjørkmo Lifjell (NSR) er fornøyde med forslag om å øke tilskuddet til både Sijti Jarnge og Saemien sijte til neste års budsjett.

Sijti Jarnge styrkes med 266 000 kr som innebærer en økning på 14,6 % og at total bevilgning blir på 2 082 000 kr.

  • Det er viktig med sterke sørsamiske institusjoner. Sijti Jarnge får nå muligheter til å styrke virksomheten samt drive utviklingsarbeid. De er allerede en attraktiv møteplass og arena for samisk kunst- og kulturformidling, men jeg ser frem til mer aktiviteter i årene som kommer, sier Ole-Henrik Bjørkmo Lifjell (NSR).

Det er viktig med sterke sørsamiske institusjoner

Saemien sijte styrkes med overkant av to millioner kroner som skal dekke økte husleiekostnader og til utvikling og drift av Samisk museumslag som vil koordineres av Saemien sijte. Det innebærer en økning 11,6 % og en total bevilgning på 19 969 000 kr.

  • Saemien sijte har stor aktivitet og tidoblet besøkstallet siden nytt museumsbygg ble innviet i fjor. Vi er også glade for at Saemien sijte kan koordinere en tilsettingsprosess med mål om at stillingsressursen til Samisk museumslag skal være lokalisert ved en av museumssiidaene, sier Maja Kristine Jåma (NSR).

Ellers foreslås det at alle samiske institusjoner, kulturhus og museer under Sametingets budsjett sikres lønns- og prisvekst på 6,4 %.

Se hele forslaget fra Sametingsrådet til Sametingets budsjett for 2024 på Sametingets nettsider.

Sametingets plenum behandler sak om budsjett i desember.