Nyhetsbrev fra Oslo Sámiid Searvi – Čakča/høst 2023

Nyhetsbrev sendt ut til OSSs medlemmer september 2023.

Kategori
Oslo sameforening
Forfatter
NSR
Dato
26.09.2023
Oslo sameforening

Nyhetsbrev fra Oslo Sámiid Searvi – Čakča/høst 2023

Kjære medlem i Oslo Sámiid Searvi,

Her kommer en oppdatering fra oss i det nye styret.

INNHOLD:
1. Protest-lávvu utenfor Stortinget
2. To år med Fosen-dommen
3. Årsmøteuttalelser
– Krav om videreutvikling av det samiske barnehagetilbudet i Oslo
– Naturødeleggende vindkraft
4. Bli frivillig i Oslo Sámiid Searvi!
5. Arrangementer i september og oktober
6. Husk å fornye kontingent 2023
7. Nytt styre
8. Kontakt oss

1. PROTEST-LÁVVU UTENFOR STORTINGET

På valgdagen 11. september passerte vi 700 dager med pågående menneskerettighetsbrudd på Fosen. Mihkkal Hætta fra Kautokeino, og vår ungdomsorganisasjon NSR-N, markerte dagen med å flytte inn i lávvu foran Stortinget for å vise sin motstand. Dra gjerne innom han på besøk og vis din støtte. Og hvis du har mulighet så trengs det nattevakter. Kan du ta en vakt eller to, tar du kontakt med Mari Qviller på 405 54 424.

2. TO ÅR MED FOSEN-DOMMEN

2023 har blitt et år som står i samerettskampens tegn. 1. juni ble Sannhets- og forsoningskommisjonens knusende rapport lagt fram. Mange av oss ble ikke overrasket over funnene, men kanskje heller lettet over at sannheten om vår historie ble delt med hele Norge. Det var likevel tungt å lese og fordøye, og de mange hundre personlige historiene som ble delt berørte oss sterkt.
Den 23. februar talte vi 500 dager siden Høyesterett kom med en enstemmig dom som sa at vindkraftindustrien på Fosen bryter menneskerettighetene til reindriftsutdøverne. Modige ungdommer fra hele landet gikk ut i grålysninga og okkuperte og blokkerte Olje- og energidepartementet. Dette førte til de største samerettsdemonstrasjonene i Norge siden Altakampen. Saken står fortsatt uløst, og på selveste valgdagen var det blitt 700 dager siden dommen falt.

11. oktober er det to år siden Fosen-dommen falt i Høyesterett, uten at vi har sett at regjeringa følger opp sine menneskerettslige forpliktelser. Oslo Sámiid Searvi vil markere dagen sammen med mange andre. Hold av datoen, og følg med på vår nettside og Facebook-side for oppdateringer. Hvis du kan bistå med praktisk arbeid, mobilisering, mat og drikke, eller annet, blir vi veldig glad om du tar kontakt: oss@nsr.no

3. ÅRSMØTEUTTALELSER

Årsmøtet i mai vedtok to uttalelser:

– KRAV OM VIDEREUTVIKLING AV DET SAMISKE BARNEHAGETILBUDET

Oslo Sámiid Searvi krever at Oslo kommune styrker byens samiske barnehagetilbud
Samiske familier i hele Stor-Oslo har ett samisk barnehagetilbud, Cizáš sámi mánáidgárdi. Oslo Sámiid Searvi krever at Oslo kommune følger opp intensjonen i samarbeidserklæringa med Sametinget hvor det slås fast at det samiske barnehagetilbudet skal videreutvikles.
Les hele: https://nsr.no/oslo-sameforening/oslo-samiid-searvi-krever-at-oslo-kommune-styrker-byens-samiske-barnehagetilbud/

– NATURØDELEGGENDE VINDKRAFT

Når et landbasert vindkraftanlegg bygges, etableres en stor infrastruktur med betydelige naturinngrep. Resultatet er en forringelse av naturverdier og et alvorlig naturtap.
Les hele: https://nsr.no/oslo-sameforening/arsmoteuttalelse-om-vindkraft-og-saerlig-om-vindkraftanleggene-pa-fosen-halvoya/

4. BLI FRIVILLIG I OSLO SÁMIID SEARVI!

Visste du at Oslo Sámiid Searvi ikke har noen ansatte?

Alle aktivitetene foreninga lager, både høstfest og julemarked, åpne møter og barnearrangementer, er det frivillige som sørger for. Årsmøtet har vedtatt en ambisiøs aktivitetskalender og handlingsplan med alt vi skal få til dette året av både sosiale og kulturelle møteplasser og arbeid for å få gjennomslag for de politiske sakene NSR jobber for.

Det er sosialt og trivelig å være aktiv i foreninga, og nye ideer og initiativer er alltid velkomment. Håper du vil være med å bidra til flere samiske møteplasser, språkrevitalisering og politiske gjennomslag for vår bevegelse. Det er alltid behov for flere hender og hoder, og alle er velkommen til å være med! Buresboahtin!

Vi har laget en Facebook-gruppe hvor frivillige kan melde seg til arbeid, ta initiativer, stille spørsmål og bidra inn i arbeidet:
Oslo Sámiid Searvvi sáŋgarat / Oslo sameforenings ildsjeler https://www.facebook.com/groups/632127622361333

5. ARRANGEMENTER I SEPTEMBER OG OKTOBER

21. september, klokka 19- 21
Medlemsmøte om det politiske arbeidet på Sametinget
Sted: Teams

Alle medlemmene i de fire sameforeningene i valgkrets sør, Sámiid Searvi, Mjøsa Dajve Saemien Siebrie, Bergen sameforening og Møre og Romsdal sameforening, er invitert til møte om sakene som skal opp i Sametinget i slutten av måneden.

Sametingsrepresentantene våre Tor Gunnar Nystad, Piera Heaika Muotka og Aili Guttormvil være til stede på møtet. På møtet kan medlemmer komme med innspill til saker som er til behandling, og kom evt. med forslag til nye saker.

På facebook vil det legges ut sakspapirer og oppdateringer samt innloggingsinfo til Teams-møtet:
https://www.facebook.com/events/1077928429853942

Hvis du ikke har facebook kan du ta kontakt med OSS på oss@nsr.no så får du papirer og lenke til møtet.

23. september, kl. 11- 16
Lørdagskafé og åpent møte om Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport
Sted: Samisk Hus i Oslo

Lørdagskafeen på Samisk hus er en sosial møteplass for oss her i Oslo og omegn. Denne lørdagen vil vi i tillegg sette av tid og rom til å diskutere rapporten fra Sannhets- og forsoningskommisjonen. Vi har med oss et solid panel som skal dele sine erfaringer og tanker, og så ønsker vi i OSS at flere deltar i samtalen etterpå.

Kafeen åpner kl 11 og det åpne møtet starter kl 12 i salen. Fra kl 14- 16 er det ordinær lørdagskafé på hele huset og diskusjonen fortsetter rundt kafébordene.
For de som kun ønsker å komme innom for en kaffe og en prat er det mulig å gjøre det i den fremste delen av huset, mens møtet pågår i salen.

Oppdateringer får du på Facebook:
https://www.facebook.com/events/1045431916451639

Hvis du ikke er på Facebook, kan du ta kontakt med Benedikte i styret på benedikte.p.hansen@gmail.com / 91587423 for å få tilsendt mer informasjon. Det er alltid behov for frivillige som kan bidra med praktisk organisering, stå i kafeen, o.l. Meld gjerne fra til Benedikte om du har litt tid til overs.

21. oktober, fra kl. 18
Čakčafeasta // Høstfest
Sted: Samisk hus i Oslo

Velkommen til høstfest på Samisk hus! Vi lover god stemning, god mat og spennende artister! Følg med her på eventet for oppdateringer. Og hold av datoen!
https://www.facebook.com/events/1039541763906928

22. oktober, kl. 12- 16
For barn: Giellalávgun, juoigankursa ja stoahka – Språkbad, joikekurs og lek
Sted: Samisk Hus i Oslo

Samiske barn i Oslo og omegn er invitert til språkbad, joikekurs og lek. Vi er så heldige at Sara Marielle Gaup Beaska og Risten Anine Gaup fra gruppa OZAS kommer for å holde joikekurs for barna!

Målet med arrangementet er å skape en arena hvor samiske barn kan bli tryggere språkbrukere, få et nærmere forhold til joik og bygge nettverk og vennskap med andre samiske barn.

I tillegg til joikekurs blir det ulike aktiviteter, fri lek samt enkel servering i kafeen.

Kan du hjelpe til? Vi trenger
– trygge samisktalende voksne som kan være til stede med barna i lek og aktiviteter
– folk som kan hjelpe til med praktisk tilrettelegging og som kan stå i kafeen.
Ta kontakt med Benedikte Pryneid Hansen i styret: benedikte.p.hansen@gmail.com / 915 87 423.

Følg med her for oppdateringer. Trykk gjerne «Skal» på eventet så vi vet omtrent hvor mange som kommer:
https://www.facebook.com/events/1664732030714118

Hold også av disse datoene:
11. november: Lørdagskafé, Samisk hus
25. november: Samisk julemarked i Oslo
2. desember: 75-årsjubilumsmarkering for Oslo Sámiid Searvi

(flere arrangementer planlegges, og informasjon om disse sendes ut når det er klart. Følg også med på vår Facebook-side for hyppigere oppdateringer)

 

6. HUSK Å FORNYE KONTINGENT 2023

Oslo Sámiid Searvis medlemmer gir foreninga tyngde og kraft til å få gjennomslag for våre samer, i tillegg til viktige økonomiske bidrag til å lage gode samiske møteplasser. Hvis du ikke har husket å fornye kontingenten din for 2023 så håper vi du vil gjøre det nå og være med videre.
Sjekk ditt medlemskap på https://nsr.hypersys.no/login
Hvis du ikke har logget inn før kan du trykke «Glemt passord». Husk å bruke samme e-post som du har meldt til foreninga da du meldte deg inn (den du har mottatt dette nyhetsbrevet på).

 

7. NYTT STYRE

Årsmøtet i mai valgte nytt styre:
  • Tor Gunnar Nystad, leder
  • Benedikte Pryneid Hansen
  • Per Inge Østmoen
  • Marie Therese Nordsletta Aslaksen
  • Evy Frantzen
  • Per Olav Nymo
  • Irena Dahl
  • Daniel Lindseth
  • Camilla Falle, vara
  • Laila Coldevin, vara

8. KONTAKT OSS