Samisk mangfold er vår styrke!

Arnhild Olsen Pak ser en samisk blomstringstid i Sør-Varanger. Mellom politikk og dans har Ida Lindseth lært seg å snakke flytende samisk. Nå ønsker begge å gå inn i politikken for å skape samiske møteplasser.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
05.08.2021
NSR

Samisk mangfold er vår styrke!

Blomstringstid i Øst-Finnmark. Arnhild Olsen Pak fra Sør-Varanger er tredjekandidat for NSR i Østre Valgkrets. Hun mener at det samiske har en ny blomstringstid i Sør-Varanger.

– Flere er blitt bevisste på sine røtter, og både unge og godt voksne folk syr kofter og flagger det samiske i større grad enn før, sier Olsen

– Spesielt den yngre generasjonen ser verdien og kunnskapen som ligger i den samiske kulturen. Vi må stå klare til å møte interessen med språkkurs, og kurs i sying og duodji, slik at folk får muligheten til å revitalisere og styrke det samiske, sier Pak som også har vært aktiv i den lokale samiske kulturforeninga Min Árbe i Sør-Varanger.

Mitt langsiktige mål er at vi skal få på plass et samisk hus i Sør-Varanger.

Arnhild er opptatt av å skape samiske møteplasser – Mitt langsiktige mål er at vi skal få på plass et samisk hus i Sør-Varanger. Et samlingsted hvor vi kan avholde språk- og duodjikurs, og hvor vi kan lære om og dyrke vår samiske kultur.

Lassokasting og språkundervisning
Denne sommeren står Ida Lindseth midt mellom lassokasting og koking av biđus med samiske barn på sommerskolen i Oslo. – Det er gøy å se at så mange barn får lære om samisk kultur, og øve på å bruke samisk denne sommeren. Noen snakker samisk hjemme, mens andre ikke kunne noe før de kom hit, sier Lindseth.

Lindseth, som er listekandidat for NSR i Sør-Norge valgkrets, er vokst opp i Lillestrøm med norsk som hjemmespråk. Hun har selv erfaring med hvordan det er å lære samisk tilnærmet fra grunnen.

God samiskopplæring kan være make or break for at folk skal ta tilbake språket.

  Jeg hadde fjernundervisning med en veldig flink samisklærer fra Karasjok. Det var hardt arbeid, men det er i stor grad hennes fortjeneste at jeg i dag, tre år etter kan stå å lære barn samisk på sommerskolen, sier Lindseth.

– Retten til samiskopplæring i VGS er en av mine hjertesaker, god samiskopplæring kan være make or break for at folk skal ta tilbake språket, fortsetter Ida.

Foto: Håkon Sandmo Karlsen

Disco og politikk
Lindseth trekker også frem betydninga av samiske møteplasser, slik som ungdomsorganisasjonen Noereh, hvor hun i dag sitter i sentralstyret i tillegg til å være listekandidat for NSR.

– Selv om jeg alltid har gått i kofte og feira 6. februar, er det i arbeidet med språket og mitt politiske engasjement at jeg får utforske og utvikle min samiske identitet. Jeg vet av egen erfaring hvor viktig det er med samiske møteplasser som Samisk Hus i Oslo, for at vi unge skal kunne møtes og styrke vår identitet som samer, sier Lindseth.

I tillegg til å engasjere seg i språk og politikk, er Ida europamester i discodans. Lindseth vurderer nå å gå for verdensmestertittelen – det er med språk og politikk som med dansing: om du skal bruke beinene eller stemmen, så handler det om tørre å stå på og ikke gi opp!