NSR søker organisasjonssekretær

NSR søker en person som vil være del av NSR-familien på fast basis. Vi ønsker oss en medarbeider som kan arbeide selvstendig, tar ansvar og bidrar med sine gode ideer. Dersom vi passer godt i hop vil du få anledning til å bistå NSR-U i dets viktige arbeid, samt inngå som del av NSRs sekretariat og slik også være med på å forme arbeidet i en historisk viktig og aktuell interesseorganisasjon.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
19.12.2019
NSR

NSR søker organisasjonssekretær

NSR-U søker organisasjonssekretær i 20–25 % stilling.

NSR søker en person som vil være del av NSR-familien på fast basis. Vi ønsker oss en medarbeider som kan arbeide selvstendig, tar ansvar og bidrar med sine gode ideer. Dersom vi passer godt i hop vil du få anledning til å bistå NSR-U i dets viktige arbeid, samt inngå som del av NSRs sekretariat og slik også være med på å forme arbeidet i en historisk viktig og aktuell interesseorganisasjon.

Om NSR-U
Ungdomsutvalget leder NSRs ungdomsvirksomhet, det uttaler seg på vegne av NSR i ungdomsspørsmål og representerer NSR nasjonalt og internasjonalt i møtet med andre ungdomsorganisasjoner og i ungdomsspørsmål. NSR-U består av leder, nestleder og tre medlemmer, som sammen med fem varamedlemmer stort sett alltid møtes alle sammen, og som fatter beslutninger gjennom et prinsipp om konsensus/enighet. NSR-U har fast plass i NSRs landsstyre og NSR-Us leder er del av NSRs lederskap.

NSR-U-ere samlet til eget prosjektarbeid under NSRs landsmøte i november 2018 (govven: Márjá Louise Somby)

Om stillingen
Organisasjonssekretærens arbeidsoppgaver vil blant annet være å bistå NSR-U under og mellom møter, gjennomføre beslutninger fattet av NSR-U, arbeide med NSR-Us prosjekter og arbeid knyttet til barne- og ungdomsmedlemmer, særlig i samarbeid med NSR-Us leder og sekretariatsleder.

Ved ansettelse vil det bli lagt vekt på interesse for organisasjonsarbeid, samiske samfunnsforhold (populært kalt politikk), fleksibilitet samt skriveferdigheter. Ved nyansettelser søker NSR å styrke samiskkompetansen ved sekretariatet. Det er derfor ønskelig at vedkommende som tilsettes behersker nord-, lule- og/eller sørsamisk muntlig så vel som skriftlig.

Arbeidssted er primært NSRs sekretariat i Guovdageaidnu, men muligheter for hjemmekontor vil bli vurdert. Det må påregnes reisevirksomhet.

Det er ønskelig at stillingen tiltres snarest mulig. Lønn etter avtale. Politiattest må framvises før eventuell ansettelse.

Ved spørsmål eller ønske om ytterligere informasjon, kontakt NSRs sekretariatsleder Thomas Myrnes Nygård på +47 988 50 273. NSR-Us leder kan også kontaktes, og Maren Nystad Storslett nås på +47 971 22 760.

Søknadsfrist
Søknad med CV må være NSR i hende senest mandag 20. januar 2020. Søknad sendes elektronisk til nsr@nsr.no eller med post til NSR, Pb. 173, 9521 Guovdageaidnu.