Kjemper mot vindkraft over hele Sápmi

Vindkraftas ødeleggelser av fjellene og naturen i hele Sápmi utgjør en eksistensielle trussel for reindrifta. NSR aksepterer ikke vindkraftutbygging i samiske reinbeiteområder.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
28.07.2021
NSR

Kjemper mot vindkraft over hele Sápmi

NSR har kjempet for samers sak i over 50 år, vil fortsette å kjempe for samiske rettigheter på Sametinget.

Grønn kolonialisme

– Reindrifta er en av de viktigste språk- og kulturbærerne våre, og når vindkraft truer reindriftas livsgrunnlag, truer den også samisk språk og kultur, sier Maja Kristine Jåma som er førstekandidat for NSR i sørsamisk valgkrets.

Halvparten av senvinterbeitet gått tapt som følge av vindkraftutbyggingen på Fosen.

Slike utbygginger gjør viktige beiteområder om til industriområder. I Jåmas sïjte har halvparten av senvinterbeitet gått tapt som følge av vindkraftutbyggingen på Fosen. Store tap av beite vil påvirke dagens drift og i verste fall tvinge familier ut av reindrifta.

– Vi aksepterer ikke denne formen for grønn kolonialisme! NSR krever at det ikke bygges vindkraft i samiske reindriftsområder. Det er på tide å få på plass en lovpålagt beskyttelse mot vindkraft, sier Jåma.

Kjemper mot vindkraft i nord

Også i nord trues reindrifta av vindkraftutbygging. Mellom Tana og Lebesby planlegges Davvi vindkraftverk. Anlegget vil bestå av opp mot 267 turbiner, og er planlagt å bygges på det hellige fjellet Rásttigáisá.

Tiden er inne for å si at nok er nok! Sápmi tåler ikke mer vindkraftutbygging.

– Reindrifta i Finnmark er allerede under hardt press, og en eventuell vindkraftutbygging vil komme i tillegg til belastningen fra gruver og den planlagte 420 kV kraftledningen fra Skaidi til Lebesby, sier Mathis Nilsen Eira, som er reindriftsutøver og førstekandidat for NSR i Ávjovári valgkrets.

–Hensynet til reindrifta bør gis avgjørende vekt når vindkraft vurderes, og reindrifta må ha en reell mulighet til å påvirke utfallet i utbyggingssaker. Tiden er inne for å si at nok er nok! Sápmi tåler ikke mer vindkraftutbygging, sier Nilsen Eira.

Ser likevel fremover

Sara Katrine Aleksandersen er fjerdekandidat for NSR i Gáisi valgkrets og driver med reindrift på Kvaløya i Troms hvor hun har kjent vindkraftutbyggingen på kroppen.

– Det var, og er enda en bunnløs sorg å se vindkraftverket og de svære turbinene. For reinen er det en stor belastning og de skyr områder med mye aktivitet, sier Sara Katrine.

Selv om Sara Katrine og familien har tapt mye beiteland til vindkraft, velger 20 åringen, som er en av de aller yngste på NSR sine lister til Sametingsvalget, å se fremover.

Det var, og er enda en bunnløs sorg å se vindkraftverket og de svære turbinene.

– Vi har ikke vunnet denne kampen, men jeg har kommet dit at jeg ønsker å arbeide politisk for at andre ikke skal trenge å oppleve det samme som vi har gjort, sier Sara Katrine.

I den siste tiden har motstanden mot vindkraft økt og flere har fått øynene opp for de store naturødeleggelsene og konsekvensene det gir for naturen, reindrift og andre utmarksbrukere. NSR vil fortsatt være med på å lede an i det arbeidet i neste Sametingsperiode.