Våre kandidater

Klikk på valgkretsene på kartet du ønsker å lese mer om. Der finner du kandidater og toppkandidater for sametingsvalget 2021.

Valgdagen for Sametingsvalget er 13. september 2021, samtidig som Stortingsvalget. Hvis du bor i en kommune med under 30 manntallsførte, må du forhåndsstemme før fredag. 10 september.

Østre valgkrets

Toppkandidater

 1. 1. Beaska Niillas (1982), Deatnu/Tana

  Beaska Niillas er født i 1982 og kommer fra Deatnu/Tana. Hjemme i Tana har han en fot i det meste som er av samiske nærings- og kulturarbeid. Profesjonelt er han fisker og duojár, og han har en lang fartstid i politikken. Han har også vært skuespiller, og er for mange kjent for rollen som Rasmus Spein i Kautokeinoopprøret.

 2. 2. Jovna Vars Smuk (1983), Unjárga/Nesseby

  Jovna Vars Smuk bor i Varangerbotn og er reindriftsutøver Unjárga/Nesseby. Han har hatt verv i Norske Reindriftsamers Landsforbund, i Varanger reinsamelag og i distriktsstyret. Han er for tiden også småbarnsfar. Hans hjertesaker er oppvekstvilkår for samiske barn, primærnæringer, klimaendringer og matsikkerhet.

 3. 3. Arnhild Olsen Pak (1982), Mátta-Várjjat/Sør-Varanger

  Arnhild Olsen Pak er helsesekretær fra Ruovdevuotna/Jarfjord i Mátta-Várjjat/Sør-Varanger. Arnhild er ny i samepolitikken, og er klar for å jobbe for NSR på Sametinget. Hennes hjertesaker er blant annet Sør-Varangers historie med fornorskning, og et likeverdig helsetilbud til alle.

 4. 4. Tone Persen (1969) – Čáhcesuollu/Vadsø

 5. 5. Márjá-Liissá Partapuoli (1990) – Deatnu/Tana

 6. 6. Leif Pedersen (1969) – Davvesiida/Lebesby

 7. 7. Ellinor Skartland (2002) – Deatnu/Tana

 8. 8. Per Anders Store (1987) – Mátta-Várjjat/Sør-Varanger

 9. 9. Iris Egilsdatter Somby (1979) – Deatnu/Unjárga

 10. 10. Terje Lilleeng (1969) – Ánnejohka/Vestre Jakobselv

 11. Lokalt valgprogram for Østre valgkrets

Ávjovárri valgkrets

Toppkandidater

 1. 1. Mathis Nilsen Eira (1949), Kárášjohka/Karasjok

  Áilen Nigá Máhtte/Mathis Nilsen Eira har en lang politisk fartstid og har sittet på Sametinget siden 2009. Han er reindriftsutøver, og bor i Karasjok. Eira er særlig opptatt av de samiske primærnæringenes kår. Eira har viet store deler av sitt voksne liv til politikken, og har stor kunnskap og kompetanse med seg inn i det politiske arbeidet.

 2. 2. Maren Benedicte Nystad Storslett (1996), Guovdageaidnu/Kautokeino

  På tross av sin unge alder har Maren Benedicte Nystad Storslett allerede mye politisk erfaring. Hun har ledet NSR-U siden 2018 og ble gjenvalgt til leder på fjorårets landsmøte. Maren er oppvokst i Kautokeino, men har også sterk tilknytning til Karasjok og Nordreisa. Hun fullfører i vår sin bachelorgrad i ledelse, innovasjon og marked.

 3. 3. Sandra Andersen Eira (1986), Porsáŋgu/Porsanger

  Sandra Andersen Eira har mye erfaring fra fiskerinæringen, og er i ferd med å fullføre sin første periode som sametingsrepresentant. I dag jobber hun som fisker og helsearbeider mens hun studerer paramedics. Sandra er bor og er oppvokst i Porsanger og har røtter også i Karasjok og Kautokeino.

 4. 4. Nils Johan Nango (1956) – Máze/Masi

 5. 5. Ol-Johan Gaup (1986) – Guovdageaidnu/Kautokeino

 6. 6. Else Marit Sarre (1975) – Porsáŋgu/Porsanger

 7. 7. Elle Nystad (1999) – Kárášjohka/Karasjok

 8. 8. Johan Anders Somby (1960) – Guovdageaidnu/Kautokeino

 9. 9. Jan Henrik Hætta (1961) – Porsáŋgu/Porsanger

 10. 10. Sara Márjá Magga (1974) – Guovdageaidnu/Kautokeino

 11. 11. Nils Jovnna Gaup Grønmo (1994) – Kárášjohka/Karasjok

 12. 12. Saija Skoglund (1995) – Kárášjohka/Karasjok

 13. 13. Viktoria Daae (1969) – Porsáŋgu/Porsanger

 14. 14. Aili Keskitalo (1968) – Guovdageaidnu/Kautokeino

 15. Lokalt valgprogram for Ávjovárri valgkrets

Nordre valgkrets

Toppkandidater

 1. 1. Silje Karine Muotka (1975), Áltá/Alta

  Sjøsamen Silje Karine Muotka er NSRs presidentkandidat for Sametinget. Muotka har lang erfaring i politikken. Hun har vært leder av en rekke sameforeninger, NSRs ungdomsutvalget og ikke minst NSRs hovedorganisasjon. Hun har vært innvalgt på Sametinget i tre perioder siden 2009, og hun har snart 7 års erfaring som sametingsråd.

 2. 2. Per Johnny Sara (1977), Áltá/Alta

  Per Johnny Sara bor i Alta og arbeider som planleggingsleder ved avdeling for samferdsel i Troms og Finnmark fylkeskommune. Sara stiller til Sametingsvalg for første gang. Han har lang akademisk erfaring fra offentlig forvaltning herunder reindriftsforvaltning og samferdsel. Sara er opptatt av god samferdsel og reindriftens behov for arealer.

 3. 3. Anja Johnsen Thonhaugen (1990), Ráisa/Nordreisa

  Anja Johnsen Thonhaugen bor i Nordreisa og jobber som prosjektleder og forretningsutvikler hos Halti Næringhage. Anja har tidligere vært styremedlem i Oslove Noereh. På fritiden har hun etablert og driver MII LEAT, et samisk klesmerke. Thonhaugen ønsker at det skal bli lettere å lære seg samisk, og brenner for nye samiske næringer.

 4. 4. Gunn-Anita Jacobsen (1956) – Návuotna/Kvænangen

 5. 5. Andreas Vangseng Becken (1987) – Áltá/Alta

 6. 6. Gard Olav Garden (1996) – Ákšovuotna/Øksfjord

 7. 7. Grethe Julianne Skum (2001) – Áltá/Alta

 8. 8. Hallgeir Strifeldt (1958) – Áltá/Alta

 9. 9. Sara Michell Rirud (1988) – Hámmerfeasta/Hammerfest

 10. 10. Nils Mikkelsen Utsi (1965) – Áltá/Alta

 11. 11. Berit Inga Bær Andreassen (1956) – Áváhki/Honningsvåg

 12. 12. Terje Ansgar Eriksen (1964) – Ráisa/Nordreisa

 13. Lokalt valgprogram for Nordre valgkrets

Gáisi valgkrets

Toppkandidater

 1. 1. Runar Myrnes Balto (1987), Romsa/Tromsø

  Runar Myrnes Balto bor i Tromsø – i byen hvor han ble født i 1987. Balto har nær tilknytning til de markasamiske bygdene i Nordre Nordland og Sør-Troms. Han er leder av NSR og gruppeleder for NSR på Sametinget. Har har tidligere vært politisk rådgiver for Aili Keskitalo, ansatt i NSR, barnehagearbeider og festivalleder for Márkomeannu.

 2. 2. Sandra Márjá West (1990), Gáivuotna/Kåfjord

  Sandra Márjá West er fra Gáivuotna/Kåfjord og er utdannet duojár og gullsmed. Hun jobber til daglig som festivalsjef i Riddu Riđđu. West har vært sametingsrepresentant siden 2013, og er en erfaren politiker. Hun er opptatt av at det skal satses på tiltak som gjør de samiske bygdene attraktiv blant annet for samiske unge i etableringsfasen.

 3. 3. Henrik Olsen (1970), Gáivuotna/Kåfjord

  Henrik jobber som sametingsråd for kultur og budsjett. Han har sittet på Sametinget siden 2013 og vært sametingsråd i periodene 2013-2016 og 2017-2021. Tidligere har han jobbet som daglig leder ved Senter for nordlige folk hjemme i Manndalen og leder for Riddu Riđđu. Olsen mener fiskeriene er samenes viktigste ressurs, og ønsker å jobbe for kvoter til unge.

 4. 4. Sara Katrine Aleksandersen (2001) – Romsa/Tromsø

 5. 5. Vidar Andersen (1978) – Romsa/Tromsø

 6. 6. Ane-Alis Vatne Johansen (1990) – Gáivuotna/Kåfjord

 7. 7. Niko-Mihkal Valkeapää (1968) – Romsa/Tromsø

 8. 8. Karen Anette Anti (1972) – Málatvuopmi/Målselv

 9. 9. Åge Tobiassen (1953) – Sážžá/Senja

 10. 10. Camilla Brattland (1980) – Romsa/Tromsø

 11. 11. Rolf Johansen (1954) – Ivgu/Lyngen

 12. 12. Anne Dalheim (1949) – Omasvuotna/Storfjord

 13. Lokalt valgprogram for Gáisi valgkrets

Vesthavet valgkrets

Toppkandidater

 1. 1. Mikkel Eskil Mikkelsen (1989) – Bådåddjo/Bodø

  Mikkel Eskil Mikkelsen kommer fra Hábmer/Hamarøy, men bor i dag i Bodø. Han er utdannet kirkemusiker og er lulesamisk språkbruker. Mikkelsen er i dag rådsmedlem i Sametingsrådet, med ansvar for språk, oppvekst og utdanning. Mikkelsen brenner for samiske elevers rettigheter til opplæring i og på samisk, og å skape flere samiske språkarenaer.

 2. 2. Eirik Larsen (1983) – Dielddanuorri/Tjeldsund

  Eirik Larsen kommer fra Nipen i Skånland. Han er utdannet jurist, og har erfaring som prosjektleder i departement og som leder av Samerådets menneskerettighetsavdeling. Larsen er i dag politisk rådgiver for sametingspresident Aili Keskitalo. Samenes rett til selvbestemmelse og et sterkere og relevant Sameting er saker som Larsen vil arbeide for.

 3. 3. Helén Storelv-Rabone (1975) – Evenášši/Evenes

  Helén Storelv-Rabone kommer fra Evenášši/Evenes. Helén stiller til sametingsvalg for første gang, og hun brenner for de samiske bygdene. Hun vil arbeide for å støtte opp om det samiske landbruket, entreprenørene og de virksomhetene som skaper levende bygder. Heléns hjertesaker er gode offentlige tjenestetilbud, og særlig barns psykiske helse.

 4. 4. Mathias Olsen (1995) – Dielddanuorri/Tjeldsund

 5. 5. Ann Karin Kvernmo (1971) – Rivttak/Gratangen

 6. 6. Vendla Katrin Nielsen (1970) – Hábmer / Hamarøy

 7. 7. Håvard Nija Lynghjem (1976) – Suorttá/Sortland

 8. 8. Marja Viktoria Langmo Petersen (2002) – Hárstták/Harstad

 9. 9. Ole-Fredrik Vándar (1996)– Hábmer/Hamarøy

 10. 10. Ing-Lill Pavall (1956) – Fuossko/Fauske

 11. Lokalt valgprogram for Vesthavet valgkrets

Sørsamisk valgkrets

Toppkandidater

 1. 1. Maja Kristine Jåma (1993), Snåase/Snåsa

  Maja bor på Snåase/Snåsa, men er oppvokst på Fosen. Jåma er reindriftsutøver, lærer i sørsamisk, og jobber i dag som rådgiver for sametingsrådet. Maja Kristine har vært en profilert sørsamisk stemme i kampen mot vindkraftutbygging, og gjennom politikken vil hun jobbe mot naturinngrep i reindriftas arealer og for en bedre framtid i Åarjel-Saepmie.

 2. 2. Ole Henrik Bjørkmo Lifjell (1994), Bleikvasslia

  Ole Henrik fra Bleikvasslia jobber med teater, musikk og dans. Han har tidligere også vært prosjektkoordinator for et forskningsprosjekt som omhandlet psykisk helse blant unge samer. Han er også leder for SUPU under gjeldende sametingsperiode. Ole Henrik er brennende opptatt av samers psykiske helsetilbud samt å styrke samisk kunst og kultur.

 3. 3. Lisa-Marit Pentha-Stavsøien (1986), Plassje/Røros

  Lisa-Marit Pentha-Stavsøien er bosatt på Plassje/Røros. Pentha-Stavsøien er utdannet frisør, og tar for tiden opp fag for videre utdanning. Hun har tidligere vært varamedlem for NSRs ungdomsutvalg, styremedlem i Guevteli Saemieh og er nåværende lokallagsleder i Guevteli Saemieh, som NSRs sameforening med nedslagsfelt i Røros-området.

 4. 4. Kristin Sara (1965) – Sætervik

 5. 5. Jon Isak Lyngman Gælok (1987) – Snåase/Snåsa

 6. 6. Ina-Theres Sparrok (1995) – Namsskogan

 7. 7. Laara Dunfjeld (1987) – Snåase/Snåsa

 8. 8. Gun M Utsi (1959) – Trofors

 9. 9. Mattis Danielsen (1976) – Plassje/Røros

 10. Lokalt valgprogram for Sørsamisk valgkrets

Sør-Norge valgkrets

Toppkandidater

 1. 1. Tor Gunnar Nystad (1967) – Oslo

  Tor Gunnar er opprinnelig fra Karasjok, men bor i Oslo og jobber som terapeut ved en rusbehandlingsenhet ved Oslo Universitetssykehus. Han har også samfunnsvitenskapelige studier fra UiT Norges arktiske universitet. Tor Gunnar brenner for det bysamiske, og ønsker flere samiske møteplasser, institusjoner og tilbud for samer i Sør-Norge valgkrets.

 2. 2. Aili Guttorm (1991) – Moss

  Aili Guttorm har studert industriell design (ingeniør) og har levert bachelor i maskiningeniør. Hun arbeider som festivalleder for Márkomeannu sámi festivála. Aili bor i Moss, og har foreldre fra Tana og Karasjok. Guttorm er opptatt av at samisk ungdom skal ha gode og trygge møteplasser, for eksempel gjennom studentforeninger og ungdomsorganisasjoner.

 3. 3. Piera Heaika Muotka (1992) – Oslo

  Piera Heaika Muotka er utdannet grafisk designer, og jobber i NSR. Han har tidligere vært NSR-U leder og Sametingsrepresentant siden 2013. Han har både sjøsamisk og markasamisk bakgrunn, og har tilknytning til Nesseby og Sør-Varanger i Finnmark og i Skånland i Troms. Samiske barn og unges rett til opplæring i og på samisk er hans hjertesak.

 4. 4. Hege Merete Somby (1974) – Stange

 5. 5. Mona Tornensis Hornæs (1972) – Bergen

 6. 6. Morten Nicolay Danielsen (1980) – Hamar

 7. 7. Gisle Stenersen (1967) – Asker

 8. 8. Hege Solheim (1995) – Askøy

 9. 9. Ida Emilie Lindseth (2002) – Lillestrøm

 10. 10. Lars-Jonas Kvikstad Westerfjell (1984) – Eidsvoll

 11. 11. Kirsti Guvsám (1979) – Kristiansund

 12. 12. Aslak Heika Hætta Bjørn (1992) – Oslo

 13. Lokalt valgprogram for Sør-Norge valgkrets