Julehilsener fra NSR

God jul og godt nytt år til alle!

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
24.12.2021
NSR

Julehilsener fra NSR

Kjære medlemmer i NSR,

Det er mye som har skjedd i det samiske samfunnet og som vi har klart å få til i 2021. NSRs grunnsteiner, våre sameforeninger, har jobbet godt med å arrangere ulike kurs, for eksempel duodjekurs og språkkurs, som er med på å revitalisere og fremme samisk identitet og kultur blant medlemmene.

Du som er medlem i våre sameforeninger er en viktig for oss i NSR. Med deg på laget skal vi være i fronten å jobbe for samiske interesser,  og kjempe for samiske rettigheter.

Takk til lokallagene for det gode arbeidet som ble gjort i valgkampen!

Sensommeren og høsten har vi gjennomført valgkamp. Og i år vant vi sametingsvalget.  Takk til lokallagene for det gode arbeidet som ble gjort i valgkampen! Vi er mektig stolte av at 17 av våre politiske tillitsvalgte ble valgt som representanter i Sametinget for å fremme vår politikk. Det er i snitt over 2 representanter fra hver valgkrets!

Og Silje Karine Muotka fra Alta Sámi Searvi, som var vår presidentkandidat,  ble som dere kjenner til, valgt som president, kjemper nå i front for samiske rettigheter. Vi dannet et flertall med Senterpartiet og Ávjovári johttisámiid listu, som fikk navnet Beaiveálgu. Navnet er hentet fra den første samiskspråklige romanen som Anders Larsen gav ut i 1912.’

NSRs leder Runar Myrnes Balto som har ledet NSR fra 2018 trekte seg i høst etter å ha blitt utnevnt som rådsmedlem. Vi vil takke han for mange års stødig, trygg og god ledelse av NSR.

Nå er det store saker for oss, en er Fosen-saka, hvor vindindustriens konsesjon ikke var lovlig, og vi gir fortsatt ikke opp denne og andre inngrepssaker.

Vi trenger ikke å sitte med hendene i lomma når vi jobber hardt for å styrke vår framtid. 

Jobben tar aldri slutt for den arbeidssomme, sies det. Slik er det også for oss i NSR. Vi trenger ikke å sitte med hendene i lomma når vi jobber hardt for å styrke vår framtid.

Neste år har vi ting som skjer. Landsmøtet er en viktig hendelse for oss, vi gleder oss til at NSR som organisasjon videre skal samtale om framtidens politikk og utvikling av det samiske samfunnet, alle trengs i dette arbeidet!

Vi ønsker å takke hele organisasjonen for i år, og vi håper at dere får godt med hvile til fortsatt arbeid i året som kommer.

God jul og godt nytt år til alle! 

 

Dearvuođaiguin/varrudagá/Jïjnjh heelsegh/Hilsen

Vidar Andersen
jođiheaddji/jådediddje/åvtehke/leder

Saia Stueng
1. nubbinjođiheaddji/1. nuppejådediddje/1.mubpie åvtehke/1. nestleder

Sárá Márjá Magga
BB-miellahttu/ BN-sebrulasj/ BM-lïhtsege/ AU-medle