– Jeg vil at du skal oppleve at vi er her for deg

Kjære velger, jeg håper at du vil stemme på NSR dette valget!

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
06.09.2021
NSR

– Jeg vil at du skal oppleve at vi er her for deg

Så mange har kjempet for at vi skal kunne få bruke vår stemmerett til Sametinget. Når du avlegger din stemme i et fritt og uavhengig valg viser du at denne kampen ikke var forgjeves.

Dette valget er viktig fordi det er krefter som jobber for å sette den samiske rettighetskampen i revers og for å redusere Sametingets innflytelse. Disse stemmene er i vekst og du kan motvirke det ved å stemme NSR til Sametinget. NSR er garantisten for at Sametinget skal styrkes, ikke svekkes.

NSR er garantisten for at Sametinget skal styrkes, ikke svekkes

NSR er der for å kjempe sammen med dere mot ødeleggende arealinngrep, vindindustri og dumping av gruveavfall i nasjonale laksefjorder.

Om fire år er målet for NSR at du skal oppleve at vi har fått til endringer som har stor betydning for deg og ditt lokalsamfunn. Vi jobber for langsiktige løsninger som ivaretar miljøet og vår felles fremtid.

Når du blir ferdig med det aller første samiskkurset eller har sydd dine egne skaller – så skal vi på Sametinget ha lagt grunnlaget for at du kan gjennomføre det. Om du kjemper for at en av dine eldre skal oppleve å få tradisjonell mat i kommunens omsorg eller om et av dine barn ikke får tilbud om samiskundervisning, så skal du ikke være alene om den kampen. Vi skal bidra slik at samiske barn får oppfylt sine rettigheter.

Når du lykkes, lykkes også det samiske samfunnet

Samiske rettigheter er grunnstammen i NSRs politikk. Bosetning og tilflytning til de samiske områdene har betydning for videreføringen av vår kultur og våre språk. Derfor har vi satt tilbakeflytting på dagsordenen. For at unge barnefamilier, nyutdannede fagfolk og bedriftsetablerere skal velge å skape sin fremtid i samiske lokalsamfunn har vi en 16-punkts plan for å møte denne utfordringen.

Vi skal fortsatt levere god politikk for at det skal være møteplasser og gode undervisningstilbud og helse-og omsorgstilbud i byene. Samisk kultur skal synes og være en drivkraft. Når du lykkes, lykkes også det samiske samfunnet, og vi skal lage de beste rammebetingelsene for dette.

Jeg vil at du skal oppleve at vi er her for deg

Som leder ønsker jeg å inspirere, motivere og samtidig vise retning. Mitt mål er å være varm som medmenneske og tydelig som politiker. Jeg vil at du skal oppleve at vi er her for deg, og at du kan kontakte oss med saker som du er engasjert i. Jeg er stolt av de dyktige kandidatene som har stilt seg til rådighet for velgerne på NSRs lister.

Når du skal gå til stemmeurnen eller forhåndsstemme ved dette valget håper jeg at du stemmer på NSR! Vi er en uavhengig og modig stemme. Vi trengs for å få til nødvendige samfunnsendringer, men vår rekkevidde er avhengig av at vi oppnår støtte.

Godt valg!
– Silje Karine Muotka, NSRs presidentkandidat