Grenseløst folk

Både i det daglige liv for den enkelte, og i politikken jobber og beveger vi oss over landegrensene.
Foto: Jim Roar Wigelius

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
06.08.2021
NSR

Grenseløst folk

«Vi samer er ett folk, og rikenes grenser skal ikke bryte vårt folks felleskap»,
slik heter det i resolusjonen som ble vedtatt på Samekonferansen i 1971. Både i det daglige liv for den enkelte, og i politikken jobber og beveger vi oss over landegrensene.

NSR skal være med å jobbe for urfolks og minoriteters grunnleggende rettigheter og være med på fredsarbeid i hele verden. Internasjonale rettsregler har avgjørende betydning for urfolks og minoriteters interesser. Derfor er det viktig at vi samer er representert i internasjonalt arbeid sammen med andre urfolk.

– Vi kjenner riksgrensene og hindringene de utgjør spesielt godt, vi bor jo oppå flere av grensene her i Østre valgkrets. Det er mange saker vi kan og bør samarbeide om i Sápmi. For eksempel laksefiskeforvaltning, utdanning, helse og språkarbeid. Heldigvis har vi gode ordninger for slikt samarbeid, slik som både Samerådet og Samisk Parlamentarisk Råd, sier Jovna Vars Smuk, 2. Kandidat for NSR i Østre valgkrets.

Samerådet er en samisk paraplyorganisasjon for alle hovedorganisasjoner i Sápmi, som jobber over riksgrensene og i mange forskjellige forum. Samisk Parlamentarisk råd er (SPR) er et felles råd for Sametingene, og der jobber vi med sakene som berører samer på alle sider av grensene, og NSR vil jobbe for å styrke også SPR. SPR satte i 2019 ned et utvalg som har identifisert konkrete samiske grensehindre og foreslått tiltak for å løse dem. Utvalget har vært ledet av NSR-leder Runar Myrnes Balto, og leverte sine anbefalinger i juni 2021.

– Vi har funnet mange små og store grensehindre som gjør livet i Sápmi vanskeligere enn det behøver å være, og som kan løses med målrettet arbeid. Hvis man jobber eller studerer i et annet land enn man bor i møter man problemer med blant annet skatt, manglende informasjon om regler, og utfordringer med studiestøtte og trygd, sier Myrnes Balto.

Også for samisk kultur og næringer utgjør grensene en usynlig mur.

– Også for samisk kultur og næringer utgjør grensene en usynlig mur. Det samiske grensehinderutvalget har pekt på hvor håpløst det er at samiske duojare som skal selge på markeder over grensa blir nødt til å betale moms i forkant, og må vente lenge på å få det tilbakeført. Det blir for mye byråkrati for mange.
Mange av hindrene kan vi faktisk få løst, bare vi arbeider systematisk med det. Vi foreslo en rekke konkrete tiltak i utvalget, og hvis NSR får tillit fra velgerne ved høstens valg, vil vi arbeide med å følge opp disse anbefalingene, sier NSR-lederen.