#DoarváiDál til all samehets

Samehetsen finnes på gata, i skolen, på arbeidsplassen og på internettet. Hetsen påvirker vår psykiske helse, og tida er inne for at vi reiser oss opp og setter foten ned. NSR fører kampen mot samehets på alle arenaer. Det er virkelig nok nu.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
18.08.2021
NSR

#DoarváiDál til all samehets

– Min generasjon har fått nok, og vi aksepterer ikke at vi fortsatt kan møte på samehets, sier Maren Benedicte Nystad Storslett, som er leder for NSR Nuorat (NSR Ungdom) og 2. kandidat for NSR i Ávjovári valgkrets.

Min generasjon har fått nok.

Sammen med resten av NSR Nuorat setter hun nå fokus på samehets gjennom prosjektet Doarvál dál fal. – Gjennom podkast og sosiale media vil vi nå ut til ungdom for å belyse og mobilisere mot samehets. Vi tror ikke at det største problemet ligger i vår generasjon, men de kan likevel bidra til stor endring, sier Nystad Storslett.

Satte ned foten i Tromsø

NSR-leder Runar Myrnes Balto bor i Tromsø hvor han stiller som 1. kandidat for NSR i Gáisi valgkrets. Han var med på å dra i gang #DoarváiDál-oppropet mot samehets i byen etter en episode med hets på bussen i desember.

Vi inviterte hele byen med på å sammen sette ned foten mot samehets

– Vi inviterte hele byen med på å sammen sette ned foten mot samehets, og både kommunestyret, institusjoner, idretten og enkeltpersoner svarte, forteller Myrnes Balto, som mener at samehetsproblemet ikke kan løses uten at storsamfunnet er med på det.

– Derfor er jeg ekstra glad for det samarbeidet vi har fått i gang der Tromsø IL tar et stort ansvar. Gjennom prosjektet RomsaDál skal flere store og små aktører i byen til høsten samarbeide for å synliggjøre det samiske på en positiv måte, og slik bidra til å forebygge hets, sier NSR-lederen.

Mobbing og netthets

– Mobbing av samiske barn i skolen på grunn av navnet eller tilhørigheten deres er helt uakseptabelt. Det samme gjelder mobbing på arbeidsplassen. Når samer enda kan oppleve å bli hermet etter på grunn av sin norske dialekt, så har vi et samfunnsproblem som må tas tak i, og det må tas tak i på ledernivå, sier Nystad Storslett.

Derfor har NSR på Sametinget satt i gang utviklingen av et nettkurs der skoleledere, lærere, bedriftsledere og i frivilligheten skal få lære å kjenne igjen, håndtere og forebygge samehets.

Vi trenger at lovverket og politiet gir oss beskyttelse.

I 2021 er samehetsen veldig synlig på sosiale medier og i kommentarfelter, og i noen tilfeller skaper det et ekkokammer der farlige og truende kommentarer blir stående.

Jeg anmeldte en samehetser her i vår, som skrev inne i ekkokammeret i Facebook-gruppa til EDL der samehatet gror uimotsagt. Vi trenger at lovverket og politiet gir oss beskyttelse. Trusler mot samer eller dyrene våre er ikke akseptabelt, og må slås ned på. Folk kan stole på at NSR tar kampen mot samehetsen, avslutter Myrnes Balto.