Vi støtter ungdommene som belyser statens overgrep mot Fosen-samene