Valg 2021

Valgdagen for sametingsvalget er mandag 13. september, og avholdes sammen med stortingsvalget. På denne siden samler vi viktig informasjon om valget, for eksempel om når og hvordan du kan stemme.

Valg 2021

Hvem kan stemme?

Man må være registrert i Sametingets valgmanntall for å kunne stemme ved sametingsvalget. Fristen for å registrere seg for valget 2021 gikk ut 30. juni.

Er du usikker? Om du får et valgkort i posten til Sametinget, så kan du være trygg på at du har stemmerett.

Har du falt ut av valgmanntallet?

Sametinget har orientert oss om at over 250 personer beklageligvis har falt ut av valgmanntallet som følge av feil gjort av Skatteetaten. Les NSR sin reaksjon på feilen her.

Vi har imidlertid fått bekreftelse på at dette blir rettet opp i, og at alle som har stemmerett skal få stemme likevel. Alle som mener de skal stå i valgmanntallet får ifølge Sametingets plenumsleder avgi sin stemme, og så vil man i valgoppgjøret kryssjekke om velgeren er i manntallet og om stemmen skal telle.

Hvis du mener å stå i manntallet, men ikke mottar valgkort, gi  beskjed til Sametinget: samediggi@samediggi.no eller 78 47 40 00

Valgkretser og kandidater

Sametingsvalget er inndelt i 7 geografiske valgkretser fra nord til sør, som ikke følger fylkesgrensene. Se vår oversikt over valgkretsene. Her finner du og også NSR sine kandidater i de syv kretsene. Du kan bare stemme på lister og kandidater som stiller til valg i din valgkrets.

Presidentkandidater

Flere partier stiller til valg med presidentkandidater. NSR stiller med Silje Karine Muotka, som kommer fra Nesseby, men bor i Alta. Som velger stemmer du ikke direkte på en presidentkandidat, men hvis NSR klarer å etablere et flertall  på Sametinget vil vi velge henne som president.

Valgprogram

De fleste partier stiller med eget valgprogram med politikken de vil prioritere de neste fire årene. NSRs valgprogram finner du her. Vi går også til valg på en 16 punkts tilflyttingsplan, og lokale valgprogrammer som våre politikere fra hver valgkrets vil prioritere å arbeide med.

Mange MÅ forhåndsstemme

De som er folkeregistrert i en kommune med under 30 manntallsførte må forhåndsstemme. De som folkeregistrert i en kommune med over 30 manntallsførte, kan stemme på valgdagen (hvis de er hjemme).  Sjekk vår oversikt over hva som gjelder for din kommune.

Du må også huske å forhåndsstemme hvis du er student og folkeregistrert i en annen valgkrets enn der du bor, eller er bortreist eller opptatt på valgdagen.

Forhåndsstemming

Noen må gjøre det, men alle kan. Forhåndsstemming er mulig i alle kommuner mellom 10. august og 10. september. Du skal kunne forhåndsstemme til sametingsvalget der du forhåndsstemmer til stortingsvalget. Det er kommunene selv om bestemmer hvor og når, så sjekk kommunens nettside for detaljert informasjon.

 

Slik forhåndsstemmer du

  1. Oppsøk stemme lokalet og fortell at du skal stemme til sametingsvalget. Noen stemmesteder har egne avlukker for dette.
  2. Ta med valgkortet for å gjøre det enkelst mulig, siden du skal krysses av i valgmanntallet i ettertid. Hvis du ikke har med valgkort, vil funksjonærene skriv ut et til deg.
  3. Du får utdelt en blå stemmekonvolutt og et utskrevet valgkort hvis du ikke har med (slik at stemmetellerne kan krysse deg av i manntallet i ettertid).
  4. Gå til avlukket, velg det partiet du vil stemme på og legg stemmeseddelen inn i den blå konvolutten.
  5. Gi den blå konvolutten til valgfunksjonæren, som vil legge den sammen med valgkortet ditt i en omslagskonvolutt hvis du ikke stemmer i hjemkommunen din. Konvolutten skal inn i en forseglet urne.
  6. Gratulerer, du har forhåndsstemt.

Forhåndsstemming i en annen valgkrets

Hvis du skal stemme i en annen valgkrets enn du bor i, så er det ikke sikkert at du får tilgang til listene i den aktuelle kretsen. Da må du passe ekstra godt på at du får stemt riktig. Hvis du vil stemme på NSR kan du krysse av for NSR på en partiliste du får utdelt. Hvis du ikke får tilbudt en valgseddel som det står NSR eller Norske Samers Riksforbund på, skriver du ned NSR – Norske Samers Riksforbund på en lapp som du får utdelt og legge den inn i stemmeseddelkonvolutten.

Stemme på valgdagen

Mange synes det er ekstra stas å kunne stemme på valgdagen. Vær obs på at det kan være forskjellig stemmested for sametingsvalget og stortingsvalget i noen kommuner. Sjekk valgseddelen din hvor står det hvilket valglokale du skal oppsøke.

Endre på stemmeseddelen

Du har mulighet til å endre på rekkefølgen til de øverste kandidatene på listen. Skriv ønsket plassering på listen i feltet. Endringen for en kandidat trår i kraft hvis over halvparten av de som har stemt på listen har skrevet det samme tallet i feltet. Se eksempel på endringer i en stemmeseddel under.