Ingen treff funnet. Prøv igjen med andre søkeord eller filtreringsalternativer.

Buorisboahtem mijá lusi!

Jus NSR:aj sebra de máhttá NSR joarkket barggat iesjrádálattjat ja iesjmiellulasj siebrren, sáme sebrudahkaj ávkken.

Sebra ájrrasin dievddema baktu sjiemáv mav dán bielen gávna, jali sáddi SMS:av 2090 nummarij tevstajn: NSR MEDLEM namma adræssa e-poassta riegádimbiejvve.

Máhtá diededit ietjat sebrulattjat vippsa baktu. Rája 150,- ( oajvvesebrulasj) jali 50,- (nuorajsebrulasj, 25 jage jali nuorap) NSR 69515 tevstajn ​(Namma, adræssa, E-poassta, riegádimdáto).

<p

Sebra Doarjo mijájt