Støtteerklæring til bøndene i Midt-Troms og Nordland