Sterk og mangesidig liste fra NSR i Ávjovári valgkrets