SOL-kurs på 1-2-3

Her finner du en enkel oppskrift for hvordan du kan sette i gang et SOL-kurs der du bor.

SOL-kurs på 1-2-3

Steg 1: Ta kontakt med NSRs lokallag i området der du bor og legg fram dine kursønsker.

Dersom det ikke er lokallag der du bor kan du enten ta kontakt med det nærmeste lokallaget, eller direkte med SOL for å be om hjelp og tips.

Steg 2: Lokallaget sonderer om det er flere som ønsker samme kurs.

Hvis det er mange nok interesserte, tar lokallaget kontakt med SOL sentralt angående de formelle sidene for tiltaket. Tiltaket må være åpent for alle.

Steg 3: Lokallaget sender inn

  1. søknad om kurs/kursadohkkeheapmi
  2. Studieplan/Oahppoplána

De sørger for kurslærer og kurslokale, samt kunngjør kurs og tar påmeldinger. Kurslærer blir lønnet og er den som i praksis lager studieplan (en kortfattet fagplan som viser innholdet i kurset).

Steg 4: Under kurset

Det føres og fylles:

  1. frammøteliste / nammačuorvvalistu

Dette arbeidet gjøres av en av deltakerne (som blir ringleder) eller lærer.

Steg 5: Lokallaget sender papirene til SOL sentralt

for utbetaling av lønn til kurslærer, samt dekking av eventuelle andre kostnader som framkom i studieplan og budsjett. Sendes sol@nsr.no