Oslo sámiid searvi

Oslo Sámiid Searvi / Oslo Sameforening – (OSS) ble opprettet i 1948, og er med det eldste lokalforening i NSR. OSS organiserer og arrangerer kulturelle og politiske aktiviteter i det samiske miljøet i Oslo. OSS har eierandeler i Samisk Hus Oslo. De fleste av våre kurs og kulturelle arrangementer legges til Samisk Hus i Oslo. Oslo Sameforening er således en viktig samisk møteplass i hovedstadsregionen. Vi har erfaring med samiske språkkurs, duodji kurs, samiske konserter og events som markedssalg av duodji.

Váldde oktavuođa
Tlf: 91751470 E-poasta: oss@nsr.no

Stivra

Liz Yvonne Aslaksen, nubbinjođiheaddji

Tlf: 48172359
Váldde oktavuođa
Tlf: 91751470 E-poasta: oss@nsr.no