Gratulerer Keviselie!

Æresmedlem og en av Romssa Sámi Searvis grunnleggere, Hans Ragnar Mathisen/Keviselie/Elle-Hánsa, mottar 18. september den prestisjetunge John Savio-prisen.

Kategori
Romssa Sámi Searvi
Forfatter
Romssa sámi searvi
Dato
16.09.2021
Romssa Sámi Searvi

Gratulerer Keviselie!

Utdelingen av John Savio-prisen vil foregå på Romssa Dáiddasiida/Tromsø Kunstforening lørdag 18. september kl. 13.00.

Etter utdelingen vil sametingspresident Aili Keskitalo åpne den aller første retrospektive utstillingen med Elle-Hánsas kunstverk, «ČSV terra cognita».

Les mer om utstillinga her

Romssa Sámi Searvi var blant de som nominerte Hans Ragnar Mathisen/Keviselie/Elle-Hánsa til prisen, og på vegne av foreninga sender styreleder Hilde Pedersen en stor gratulasjon i anledning utdelinga.

–Vi synes virkelig at Hans Ragnar fortjener den anerkjennelsen det er å bli tildelt John Savio-prisen. Som kunstner er han stadig aktuell og aktiv, og han har vært en ressurs for det samiske miljøet i flere tiår.

 

GRATULASJONER: Styret i Romssa Sámi Searvi overrakte gratulasjoner og blomster til Hans Ragnar Mathisen/Keviselie/Elle-Hánsa da det ble kjent at han tildeles John Savio-prisen 2021. F.v: Styreleder Hilde Pedersen, Hans Ragnar Mathisen og styremedlem Lene Antonsen.

John Savio-prisen tildeles en kunstner med samisk bakgrunn og identitet, som har gjort seg særlig bemerket i det visuelle kunstfeltet i Norge, enten ved prosjekter som utmerker seg i nyere tid eller ved sitt samlete kunstnerskap.

I juryens begrunnelse for tildelingen står det:

Både som billedkunstner og forfatter har Mathisen formidlet samisk kultur, natur og identitet. Han har vært opptatt av uretten den norske stat har begått overfor den samiske befolkning gjennom kolonialisme og fornorskingspolitikk. Også internasjonalt har han vært brobygger og særlig må trekkes frem hans store prosjekt innen kartografi. Allerede på 70-tallet viste han bokstavelig vei, han ble en veiviser som satte Sápmi på kartet. Hans kart med samiske stedsnavn, motiver, symboler og ornamentikk fra samisk kultur har vært viktige identitetsmarkører for samer utenfor de samiske kjerneområdene.