Samisk oppvåkning i Sør-Norge

Til tross for at store deler av Sør-Norge valgkrets ligger utenfor det tradisjonelle samiske området, så opplever NSRs kandidater i Sør-Norge en samisk oppvåkning i både by og bygd.

Foto: Jonas Driveklepp

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
30.08.2021
NSR

Samisk oppvåkning i Sør-Norge

– Sør-Norge valgkrets er en helt spesiell valgkrets i samisk sammenheng. Valgkretsen består av nesten alle kommuner i Norge sør for Trøndelag, og er en av de største valgkretsene både i antall stemmeberettigede og i geografi. Dette innebærer at vi må søke samarbeid med kommunene og regionene i valgkretsen slik at de tar på seg et større ansvar for sin samiske befolkning, sier Tor Gunnar Nystad, førstekandidat for NSR i Sør-Norge.

Mange er usikker på om de er samisk nok, og for oss er det viktig at alle skal føle seg inkludert i det samiske mangfoldet.

– Oslo Sámiid Searvi / Oslo Sameforening (OSS-NSR) har i over mange år vært den største arrangøren av samiske språk- og håndtverkskurs i Oslo, og for hvert år opplever vi at flere og flere tar kontakt og ønsker å delta. Det er helt tydelig at det er mange som ønsker å finne tilbake til sine samiske røtter her sørpå, sier Aili Guttorm, andrekandidat for NSR i Sør-Norge og medlem av Oslo Sameforenings kulturutvalg.

– Jeg opplever at mange er usikker på om de er samisk nok, og for oss er det viktig at alle skal føle seg inkludert i det samiske mangfoldet, uavhengig av identitet, livssyn, legning, kjønnsidentitet og språklig og kulturell bakgrunn. Vi er så få i det samiske samfunnet, og vi trenger alle som ønsker å bidra til en samisk fremtid, sier Piera Heaika Muotka, tredjekandidat for NSR i Sør-Norge.

Foto t.v: Tiril Guttorm
Foto t.h: Jonas Driveklepp

Samiskopplæring og samarbeidsavtaler

Blant NSRs kandidater i Sør-Norge er det både folk med fartstid i samepolitikken, og nye stemmer. Hege Merete Somby, fra Stange, stiller til Sametingsvalg for første gang.

– På Innlandet har samiske temaer blitt noe mer synlig i media de siste årene, og det er veldig positivt. Skal barn og unge få oppfylt sine rettigheter til samiskopplæring, og skal våre samiske eldre få et styrket helsetilbud, må folk minnes på at vi har samiske personer og samisk historie også i våre områder, sier Somby.

Samiske møteplasser, barnehageplasser og samisk kulturliv – det er mye vi kan få til for det samiske miljøet i Bergen gjennom en samarbeidsavtale.

I Bergen opplever også NSR-kandidat Mona Tornensis Hornæs at det samiske er i vekst.

– Vi ser at det er flere og flere som ønsker å feire 6. februar, den samiske nasjonaldagen, sammen med oss i Bergen Sameforening. Vi opplever også kommunen som samarbeidsvillig og positiv til det samiske, og derfor går vi til valg på en samarbeidsavtale mellom Sametinget og Bergen kommune! Samiske møteplasser, barnehageplasser og samisk kulturliv – det er mye vi kan få til for det samiske miljøet i Bergen gjennom en samarbeidsavtale, avslutter Hornæs.