Sametingsrådet styrker samiske barnehager, museer og næringer

Sametingsrådet har i revidert budsjett foreslått å fordele 9,8 millioner kroner, hvor sametingsrådet har prioritert tiltak som vil styrke det samiske samfunnet direkte. De største satsningene er innenfor samiske barnehager, museer og de tradisjonelle samiske næringene.

Foto: Árvu / Marie Louise Somby

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
31.05.2022
NSR

Sametingsrådet styrker samiske barnehager, museer og næringer

Sametingsrådet foreslår 1,8 kroner i lønnsmidler til de samiske barnehagene og 750.000 kroner til kompetanseheving i barnehagene.

– Jeg er glad for å kunne presentere satsninger til samiske barnehager, som skal styrke utviklingsmulighetene til samiske barnehagene og barnehagetilbudet til samiske barn, sier sametingsråd Runar Myrnes Balto (NSR).

I museumssatsningen foreslås det 1 million kroner til Senter for nordlige folk til ny basisutstilling med tilbakeførte samiske gjenstander; 300.000 kr til mulighetsstudie for Savio-museet; 700.000 kr til RiddoDuottarMuseat blant annet for å forvalte den voksende kunstsamlingen som skal inn i samisk kunstmuseum. Videre foreslår 500.000 kr til Saemien Sijte sin åpning i juni.

– På museumsfeltet er det enorme behov og vi foreslår fire konkrete tiltak i denne omgang, og for eksempel tilskuddet til Senter for nordlige folk er viktig i tilbakeføringen av samiske gjenstander gjennom Bååstede, forteller Balto.

Sametingsrådet ønsker å bruke 300.000 kr på å evaluere Fjordfiskenemnda for å styrke sjøsamiske fiskerettigheter, 250.000 kr på å styrke forsøksprosjektet om motorferdsel i utmark, 350.000 kr på en rapport om hvordan verneområdene fungerer, i tillegg til 800.000 kr på å innhente erfaringer fra beitekrisene i reindrifta.

Samenes mulighet til å drive tradisjonelle næringer er alltid prioritert for Beaiveálgu-samarbeidet, og det gjenspeiles i vårt forslag til revidert budsjett, sier sametingsråd Myrnes Balto.

I det reviderte budsjettet er det mange engangsbevilgninger, og sametingsrådet bruker også anledningen til å sette i gang en rekke prosesser som i lengden vil styrke stillingen til det samiske folket.

Hele forslaget til revidert budsjett kan leses her

Foto: Árvu / Marie Louise Somby