Ønsker er en handlingsplan for samisk helse i Oslo

Tor Gunnar Nystad mener at arbeidet for likeverdig helsetjenester for eldre i Oslo går altfor sakte. Nå krever han og NSR at kommunen lager en handlingsplan for samiske helsetilbud i Oslo.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
03.09.2021
NSR

Ønsker er en handlingsplan for samisk helse i Oslo

– For mange samer har Oslo vært et naturlig hjem, og vi er mange som ser på Oslo som en fantastisk sameby – men det skorter på samiske helsetilbud. Oslo har ikke i dag ordningene til å ta vare på oss, når vi trenger det som mest, sier Tor-Gunnar Nystad, leder for Oslo Sámi Searvi og førstekandidat til Sametingsvalget for Norske Samers Riksforbund (NSR) i Sør-Norge valgkrets.

Samer har i dag krav på likeverdige helsetjenester. Det betyr blant annet at samiske pasienter skal møtes med tilstrekkelig kunnskap om samisk språk og kultur, og at organiseringen av helsetilbudet er tilpasset behovet til samiske pasienter. Nystad mener dette er særlig viktig for å ta vare på den økende befolkningen av samiske eldre.

Oslo har ikke i dag ordningene til å ta vare på oss, når vi trenger det som mest

–   Vi vet at eldre, og særlig folk rammet av demens kan få vanskeligheter med å kommunisere sine behov på norsk. Derfor haster å få på plass samiske helsetjenester, slik at våre eldre kan garanteres riktige og verdige helsetjenester fra det offentlige, sier Nystad.

I samarbeidsavtalen mellom Oslo kommune og Sametinget ble underskrevet i 2016 anerkjenner kommunen den samiske befolkningens rett og behov for språklig og kulturelt tilrettelagte helse- og omsorgstilbud, og Oslo kommune vurderer om det er hensiktsmessig å etablere egne ordninger. Nystad mener at samarbeidsavtalen ikke er fulgt opp når det kommer til helse.

– Samiske eldre i Oslo står fortsatt uten et tilrettelagt helsetilbud, og vi kan ikke se at det har skjedd noe for samisk helsetilbud siden Raymond Johansen underskrev samarbeidsavtalen i 2016, sier Tor Gunnar Nystad.

Nå er tida kommet for tiltak. Derfor etterlyser Nystad en handlingsplan for samiske helsetilbud i Oslo.

– Vi har for eksempel behov for bedre tolketjenester i helsevesenet, og vi trenger sykehjemstjenester for samiske eldre. En naturlig vei videre for kommunen nå, er å lage en handlingsplan for samiske helsetjenester, og hvordan kommunen skal møte samers behov for tilrettelagte helsetilbud, sier Nystad.

– Jeg har fått tilbakemelding fra samiskspråklig helsepersonell om at de kontaktes av helseetaten for å besøke samer innlagt på sykehjem som har behov for å kommunisere på samisk i sin egen fritid. Det er jo fantastisk at folk bruker av fritida si til å gi samer en positiv og verdig alderdom, men kommunen kan ikke forvente å dekke opp dette behovet ved hjelp av frivillig arbeid fra ildsjeler, sier Nystad.

Det haster å få på plass samiske helsetjenester, slik at våre eldre får riktige og verdige helsetjenester

I flere byer over hele landet finnes det lignende behov. Nystad mener Oslo nå har muligheten til å gå i front for å utvikle løsninger for samiske helsetjenester i byene.

– Som en by med en stor samisk befolkning og som landets hovedstad, har Oslo et ansvar for å gå i front når det kommer til likeverdige helsetjenester. Det blir stadig flere samer i byene i Norge, så her har Oslo muligheten for å være en pioner i å utvikle tilpassede helsetjenester til samer i byer over hele Norge, avslutter Nystad