Háliida doaibmaplána sámi dearvvašvuhtii Osloil

Tor Gunnar Nystad oaivvilda ahte bargu dásseárvvuin dearvvašvuođabálvalusain manná menddo njozet. Dál gáibida son ja NSR ahte suohkan ráhkada doaibmaplána sámi dearvvašvuođabálvalusaide Oslos.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
03.09.2021
NSR

Háliida doaibmaplána sámi dearvvašvuhtii Osloil

– Olu sámiide lea Oslo leamaš lunddolaš ruoktu, ja mii leat olugat geat atnit Oslo hui fiinna sámegávpogin. – muhto sámi dearvvašvuođabálvalusat eai leat nu buorit. Oslos eai leat dál dat bálvalusat mat min fuolahit, go mii daid eanemusat dárbbašit, dadjá Tor-Gunnar Nystad, Oslo Sámi Searvvi jođiheaddji ja Norgga Sámiid Riikkasearvvi (NSR) vuosttaševttohas Lulli-Norgga válgabiirres Sámediggeválggaide.

Sámiin lea vuoigatvuohta dásseárvosaš dearvvašvuođabálvalusaide. Dat mearkkaša earret eará ahte sámi pasieanttat galget vuostáiváldot doarvái sámegiel- ja kulturgelbbolašvuođain, ja ahte dearvvašvuođabálvalusaid organiseren lea heivehuvvon sámi pasieanttaide. Nystad oaivvilda ahte lea earenoamáš dehálaš fuolahit boarrásiid, joavku mii dál lea lassáneamen.

Oslos eai leat dál dat bálvalusat mat min fuolahit, go mii daid eanemusat dárbbašit

– Mii diehtit ahte boarrásat, ja earenoamážit sii geain lea demeansa, sáhttá leat váttis gulahallat dárogillii. Danne lea hoahppu sámi dearvvašvuođabálvalusaid ásahit, nu ahte almmolaš ásahusat fállet ja dáhkidit min boarrásiidda rivttes ja dohkálaš dearvvašvuođabálvalusaid, dadjá Nystad.

Ovttasbargošiehtadusas gaskal Oslo suohkana ja Sámedikki, mii vuolláičállui 2016, de dovddasta suohkan ahte sámi álbmogis lea vuoigatvuohta ja dárbu sihke gielalaš- ja kultuvrralaččat heivehuvvon dearvvašvuođa- ja fuolahusbálvalusaide, ja ahte Oslo suohkan galgá árvvoštallat leago dárbbašlaš ásahit sierra doaimmaid. Nystad oaivvilda ahte dearvvašvuođa ektui de eai leat čuovvulan ovttasbargošiehtadusa.

– Sámi boarrásiin Oslos ii leat vel ge heivehuvvon dearvvašvuođabálvalus, ja mii eat áicca ahte livččii miige dáhpáhuvvan sámi dearvvašvuođafálaldagain das rájes go Raymond Johansen vuolláičálii ovttasbargošiehtadusa 2016:s, dadjá Tor Gunnar Nystad.

Dál lea áigi juidá dahkat. Danne ohcala Nystad doaibmaplána sámi dearvvašvuođabálvalusaide Oslos.

– Mis lea ovdamearkka dihtii dárbu buoret dulkonbálvalusaide dearvvašvuođasuorggis, ja mii dárbbašit buhcciidruovttubálvalusaid sámi boarrásiidda. Dál livččii lunddolaš ahte suohkan ráhkada doaibmaplána sámi dearvvašvuođabálvalusaide, ja čájehit mo sii fuolahit sámiid dárbbuid heivehuvvon dearvvašvuođabálvalusaide, dadjá Nystad.

– Munnje leat boahtán máhcahagat sámegielat dearvvašvuođabargiin ahte dearvvašvuođaetáhta váldá singuin oktavuođa vai manašedje iežaset astoáiggis galledit sápmelaččaid buhcciidruovttuin geain lea dárbu gulahallat sámegillii. Dát čájeha dan stuorra dárbbu mii lea Oslos sámi dearvvašvuođabálvalusaid ektui. Dat han lea hirbmat šiega dahkku go olbmot vulget astoáiggis veahkehit ja fállat sámi boarrásiidda buori ja árvvolaš dili, muhto suohkan ii sáhte vuordit ahte dát dárbu gokčojuvvo eaktodáhtolašvuođain dáid áŋgiris olbmuid bokte, dadjá Nystad.

Danne lea hoahppu sámi dearvvašvuođabálvalusaid ásahit, nu ahte almmolaš ásahusat fállet ja dáhkidit min boarrásiidda rivttes ja dohkálaš dearvvašvuođabálvalusaid

Miehtá norgga leat dákkár dárbbut gávpogiin. Nystad oaivvilda ahte Oslos lea dál vejolašvuohta beassat ofelažžan ja čájehit mo sáhttá ovdánahttit čovdosiid sámi dearvvašvuođabálvalusaide gávpogiin.

– Go oaivegávpogis lea ná stuorra sámi álbmot, de lea Oslos erenoamáš ovddasvástádus mannat ovdagovvan go lea sáhka dásseárvosaš dearvvašvuođabálvalusain. Šaddet eanet ahte eanet sápmelaččat gávpogiidda Norggas, de Oslos lea duođaid vejolašvuohta beassat ofelažžan ja čájehit mo galgá heivehit dearvvašvuođabálvalusaid sámiide gávpogiin, miehtá riikka, loahpaha Nystad.