Nytt parlamentarisk lederskap i NSR!

Norske Samers Riksforbunds (NSR) Sametingsgruppe har valgt Beaska Niillas som ny parlamentarisk leder. Med på laget får han Maren Benedicte Nystad Storslett som parlamentarisk nestleder og Sandra Márjá West i det parlamentariske lederskapet for Beaiveálgu-gruppa, samarbeidsgruppa mellom NSR, Ávjovári Johttisápmelaččaid listu og Senterpartiet på Sametinget.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
18.10.2021
NSR

Nytt parlamentarisk lederskap i NSR!

– Jeg er glad for at gruppa har valgt meg, Maren og Sandra Márjá til å lede dette arbeidet fremover. Jeg går inn i det med både ydmykhet og engasjement. Det kan av og til være et stort og utfordrende arbeid, og det er mange deler som skal både administreres og fungere. Jeg har heldigvis erfaring med dette arbeidet, siden jeg har vært i denne rollen før, sier Beaska Niillas.

Beaska Niillas var i perioden 2013-2016 parlamentarisk nestleder og tok over som parlamentarisk leder i 2016 da daværende leder Kirsti Guvsam gikk ut i permisjon. Beaska representerer Østre valgkrets og er fra Deatnu.

– Vi har en ny spennende periode i vente på Sametinget. NSR, Ávjovári Johttisápmelaččaid listu og Senterpartiet har hatt et godt samarbeid i forrige periode. Beaiveálgu-gruppa har et godt grunnlag for et bra samarbeid de neste fire årene, sier Nystad Storslett. 

Selv om Maren Benedicte Nystad Storslett nylig er valgt inn som fast representant på Sametinget så har hun allerede mye politisk erfaring. Maren har vært leder for NSR Nuorat siden 2018 og har også møtt som vararepresentant flere ganger i forrige periode. Maren Benedicte representerer Ávjovárri valgkrets og er fra Guovdageaidnu. 

– Jeg er klar for å hjelpe til med å lede Beaiveálgu-gruppa. Det er en veldig fin sametingsgruppe, som har både erfaring og nye krefter, sier West. 

Sandra Márjá er heller ikke fremmed for arbeidet i parlamentarisk lederskap. Hun har vært med i parlamentarisk ved flere anledninger og har nettopp blitt valgt inn på Sametinget for tredje periode på rad. Sandra Márjá representerer Gáisi valgkrets og bor for tiden i Olmmáivággi.

Kontaktinfo:

Beaska Niillas

91856318

beaska@nsr.no

 

Maren Benedicte Nystad Storslett

maren@nsr.no

 

Sandra Márjá West

sandramwest@gmail.com