Ny utmarkspolitikk på Sametinget

Norske Samers Riksforbund (NSR) går til valg på en ny utmarkspolitikk for Sametinget, og vil i den neste sametingsperioden prioritere en historisk første utmarksmelding på Sametinget.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
02.04.2021
NSR

Ny utmarkspolitikk på Sametinget

–­ Vi må legge til rette for at befolkningen kommer seg ut i utmarka, melder Per Johnny Sara, som er NSR sin andrekandidat i Nordre valgkrets. Som ivrig utmarksbruker, er han glad for å kunne gå til valg på ny og ambisiøs utmarkspolitikk.

Det er fullt mulig å sikre god sameksistens mellom befolkningens utmarksbruk og tradisjonelle næringer slik som reindrifta.

– Det er fullt mulig å sikre god sameksistens mellom befolkningens utmarksbruk og tradisjonelle næringer slik som reindrifta. Ofte er det tekniske spørsmål som løses gjennom god dialog og god planfaglig tilrettelegging, sier Sara, som selv har lang erfaring med arealplanlegging i yrkeslivet sitt og blant annet har arbeidet med reindriftsforvaltning.

For NSR er det viktig at befolkningens tradisjonelle utmarksbruk styrkes, og at tilgangen til naturen sikres, blant annet gjennom en styrking av rettighetene til utmarksutøvere og fastboende.

–  I år med mye snø er det også et stort spørsmål hvorfor man ikke kan forlenge sesongen for løypetraseer for både scooter og ski, sier Per Johnny Sara, som mener at større lokal beslutningsmyndighet i disse sakene er avgjørende.

– På Sametinget er det allerede startet et arbeid med en søknad for å få til forsøk i enkelte kommuner med tilrettelegging for nødvendig motorferdsel. Vi ønsker å få kommunene med på dette. Erfaringene fra det kan være et godt grunnlag for nødvendige endringer av motorferdselloven, sier Sara som er ivrig etter å komme i gang.

Sara får støtte fra NSR presidentkandidat Silje Karine Muotka. Hun lover å intensivere arbeidet for utmarksbrukere i neste periode.

Denne perioden har vi finansiert arbeidet med et motorferdselsutvalg, og har også iverksatt tiltak i tråd med utvalgets forslag.

– Dette får vi til. Denne perioden har vi finansiert arbeidet med et motorferdselsutvalg, og har også iverksatt tiltak i tråd med utvalgets forslag. Neste periode setter vi i gang arbeidet med en utmarksmelding umiddelbart, hvis velgerne gir oss tillit i valget, lover Muotka.