Ny sekretariatsleder

Som en del av omorganisering har NSR ansatt en ny sekretariatsleder. Fra 1.oktober er Stian Aleksandersen vår nye sekretariatsleder. 

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
29.09.2023
NSR

Ny sekretariatsleder

Aleksandersen er fra Alta og bor nå i Guovdageaidnu hvor han tar bachelor i reinnæringsstudier ved Sámi allaskuvla. Han kommer fra en jobb som sekretær og kirkeverge i Guovdageaidnu menighet. Han har vært servicemanager i SAS i mange år og avdelingsleder på Rema 1000 i Guovdageaidnu. Han har en mangfoldig bakgrunn, og har blant annet studert nordsamisk semesteremne, tradisjonell kunnskap som grunnlag for forvaltning av ressurser, miljøetikk i samisk tradisjon, eldre samiske næringstilpasninger, tradisjonelle samiske næringer i dag og samerett.

Aleksandersen kjenner NSR godt gjennom eget engasjement som medlem i både Oslo sameforening, Mjøsa og omegn sameforening, Alta sameforening og Guovdageainnu sámiid searvi. Han er også politisk engasjert i Guovdageainnu Sámilistu. 

– For meg er gode samarbeidsmiljø viktig og jeg opptatt av medarbeidere og arbeidsmiljøet. Jeg er også veldig opptatt av tradisjonell kunnskap og samiske næringer. NSR har mange lokallag og jeg ser frem til å jobbe sammen med dem for å skape gode samiske samfunn og en god fremtid, sier Aleksandersen.

Bilde: Fra venstre Thomas Myrnes Nygård, Aina Madélen Nordsletta Aslaksen ja Stian Aleksandersen

Thomas Myrnes Nygård fortsetter i sekretariatet som konsulent og rådgiver på heltid. I juni starter Aina Madelén Nordsletta Aslaksen som NSR-N sin sekretær og NSRs sametingsgruppe har fått Elle Mári Dunfjell Oskal som sin nye som rådgiver og sekretær. 

– Det er veldig spennende og motiverende at vi nå har så mange nye folk på plass i vårt sekretariat. Denne styrkningen vil gjøre at vi i ennå større grad kan hjelpe våre lokallag og fortsette å lage viktige arrangementer og kurs for barn, unge og voksne i våre lokallag over hele landet, sier Beatrice Iren Fløystad, leder i NSR.

Stian Aleksandersen skal jobbe 50% i sekretariatet i Guovdageaidnu.

Kontaktinfo:

stian@nsr.no

nsr@nsr.noho