Landsmøte 2020

Velkommen til NSRs 46. landsmøte, 2.–4.10.2020! Her vil dere etter hvert finne nødvendig både formell og uformell informasjon.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
03.04.2020
NSR

Landsmøte 2020

Landsstyret har sendt innkalling til lokallagene, SOL, NSR-U og sametingsgruppa 27. mars. Vi vil også planlegge med tanke på at utfordringene med koronoasituasjonen vedvarer, og vil komme tilbake med ytterligere informasjon når tiden nærmer seg.

Saksliste og program kommer senere, men det er kjekt å kjenne følgende frister:
18. august: lokallag kan melde inn ønske om vedtektsendring.
2. september: landsstyret fremmer saksliste.
22. september: landsstyret presenterer sakspapirer.

Lokallagene kan fremme saker direkte i landsmøtet dersom det oppnår alminnelig flertall, men lokallagene oppfordres til å så tidlig som mulig sende inn saker de ønsker behandlet.

Spørsmål rettes til nsr@nsr.no eller +47 950 18 809.

Foto Landsmøte 2016