Konsultasjonsplikten er et stort fremskritt for samenes rettigheter!

NSR er svært fornøyd med at Stortinget idag vedtok å lovfeste plikten til å konsultere Sametinget og berørte samiske interesser i saker som kan påvirke samiske interesser. Konsultasjonsplikten skal gjelde både for stat, kommune og fylkeskommune.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
03.06.2021
NSR

Konsultasjonsplikten er et stort fremskritt for samenes rettigheter!

NSRs Eirik Larsen og Tor Gunnar Nystad fulgte behandlingen på Stortinget. Eirik forteller at lovforslaget går helt tilbake til 2007 og at det har vært en lang vei fram til i dag. Larsen kjenner saken både som tidligere departmentsansatt og som politisk rådgiver for sametingsrådet. Han berømmer sametingspresident Aili Keskitalo for å ha fått saken i havn.

– Aili Keskitalo har både sørget for enighet med regjeringen og KS, og en bred tverrpolitisk enighet på Sametinget om saken, sier Larsen.

Så sent som i 2017 hadde det daværende sametingsrådet utgått av Ap, Høyre og Árja gitt opp saken, fortsetter Eirik.

Idag kan vi feire et stort fremskritt for samiske rettigheter!

En stor dag for samiske rettigheter

NSRs presidentkandidat Silje Karine Muotka mener at konsultasjoner vil styrke samenes rettigheter.

Det er ingen automatikk i at samers rettigheter blir oppfylt, og derfor er deltakelse i beslutningsprosesser viktig, sier Muotka.

– Konsultasjoner sikrer at myndighetene må forsøke å bli enige med oss før de fatter sine vedtak. Idag kan vi feire et stort fremskritt for samiske rettigheter, sier Muotka fornøyd.

Sikrer lokal samisk medbestemmelse

Også NSR-leder Runar Myrnes Balto ser grunn til å feire i dag. Han peker på at kommunenes konsultasjonsplikt vil gi sameforeningene et nytt verktøy.

– Det er ikke Sametinget som kommunene skal konsultere med, men de lokale samiske interessene som sameforeninger, bygdelag og reinbeitedistrikter som skal konsulteres, sier Balto. 

– Det gir nå alle sameforeninger mulighet til å påvirke et bredt spekter av saker, alt fra helse- og opplæringssaker til arealsaker, sier NSR-lederen.

 

Du kan lese mer om stortingets vedtak her

Fakta om konsultasjonsloven:

  • Siden 2005 har statens konsultasjonsplikt vært regulert i avtale inngått mellom daværende sametingspresident Sven Roald Nystø (NSR) og daværende kommunalminister Erna Solberg.
  • Lovfestingen av konsultasjonsplikten betyr at også kommuner og fylkeskommuner skal konsultere.
  • Konsultasjonsplikten betyr at myndighetene har plikt til å forsøke å oppnå enighet med Sametinget (eller andre berørte samiske interesser) i saker som kan få direkte betydning for samene.