Konsultašuvdnageatnegasvuođa lágadeapmi lea stuorra lávki ovddos sámi vuoigatvuođaide

Otne mearridii Stuorradiggi lágadit geatnagasvuođa ráđđádallat Sámedikkiin ja sámi beliin áššiin mat sáhttet váikkuhit sámiid diliide. Konsultašuvdnageatnegasvuohta gusto stáhtii, suohkaniide ja fylkkagielddaide.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
03.06.2021
NSR

Konsultašuvdnageatnegasvuođa lágadeapmi lea stuorra lávki ovddos sámi vuoigatvuođaide

NSR’a Eirik Larsen ja Tor Gunnar Nustad čuovuiga meannudeami Stuorradikkis. Eirik muitala ahte láhkaárvalus álggahuvvui jo 2007’s ja ahte leamaš guhkes mátki otnážii. Larsen muitala ahte dovdá ášši sihke ovddeš departementtabargin ja politihkkálaš ráđđeaddin Sámediggeráđđái. Son rámida Sámediggepresideantta Aili Keskitalo og lea dán ášši suvdán gáddái.

– Aili Keskitalo lea fuolahan ovttaoaivilvuođa ráđđáhusain ja KS’ain, ja govda doarespolitihkalaš ovttaoaivilvuođa Sámedikkis. Nu gieskat og 2017 lei dalá Sámediggeráđđi, mas ledje Bargiidbellodat, Olgeš ja Árja, vuollánan áššiin, dadjá Eirik Larsen

Otne sáhttit ávvudit dán ovdáneami sámiid vuoigatvuođaid ektui!

Ávvubeaivi sámi vuoigatvuođaide

NSR presideanttaevttohas Silje Karine Muotka oaivvilda ahte ráđđádallamat nannejit sámiid vuoigatvuođaid.

– Ii leat miige automatihkaid ahte sámiid vuoigatvuođat ollašuvvojit, ja danne lea dehálaš ahte beassá oassálastit mearridanproseassain, dadjá Muotka.

– Konsultašuvnnat sihkkarastet ahte eiseváldit fertejit geahččalit beassat minguin ovttaoaivilvuhtii ovdal dahket mearrádusaid. Otne sáhttit ávvudit dán ovdáneami sámiid vuoigatvuođaid ektui, dadjá Muotka movttain.

Sihkkarastá báikkálaš sámi mielmearrideami

Maiddái NSR jođiheaddji Runar Myrnes Balto mielas lea veara otne ávvudit. Son čujuha dasa ahte suohkaniid ráđđádallangeatnegasvuohta addá sámeservviide ođđa reaiddu.

– Suohkanat eai galgga Sámedikkiin ráđđádallat, muhto báikkálaš sámi bealálaččaiguin nu mo sámeservviiguin, giliservviiguin ja orohagaiguin. Dál lea buot sámeservviin vejolaš váikkuhit iešguđet áššiide, nu mo dearvvašvuođa- ja oahpahusáššiide ja sisabahkkenáššide, dadjá NSR-jođiheaddji.