Klar med slagkraftig liste i Nordre Valgkrets

Norske Samers Riksforbund (NSR) er nå klar med sine kandidater til Sametingsvalget 2021 i Nordre valgkrets. Lista toppes av presidentkandidat Silje Karine Muotka, Per Johnny Sara, Anja Johnsen Thonhaugen og Gunn-Anita Jacobsen.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
17.03.2021
NSR

Klar med slagkraftig liste i Nordre Valgkrets

– Nordre valgkrets strekker seg fra Nordreisa og Storslett i sør, til Nordkapp i nord. Lista er solid og mangfoldig, og jeg mener kandidatene vil representere den samiske befolkninga i våre områder på en svært god måte. Det gleder meg spesielt at det er så mange kvinner på topp, og at det er mange unge også som er aktive, sier leder for NSRs valgstyre i Nordre valgkrets, Brita Julianne Skum.

Følgende kandidater skal representere NSR fra Nordre valgkrets i Sametingsvalget 2021:

 1. Silje Karine Muotka
 2. Per Johnny Sara
 3. Anja Johnsen Thonhaugen
 4. Gunn-Anita Jacobsen
 5. Andreas Vangseng Becken
 6. Gard Olav Garden
 7. Grethe Julianne Skum
 8. Hallgeir Strifeldt
 9. Sara Michell Rirud
 10. Nils Mikkelsen Utsi
 11. Berit Inga Bær Andreassen
 12. Terje Ansgar Eriksen

Presidentkandidaten er takknemlig for tilliten, og ser frem til en spennende valgkamp sammen med de andre kandidatene på NSRs liste.

– Jeg er stolt over å ha så flinke folk med meg inn i valgkampen! Lista er en blanding av erfarne politikere og nykommere, og folk med erfaring fra mange yrker og deler av det samiske samfunnet. Denne gjengen har det vi trenger for å sikre en slagkraftig, positiv og respektfull valgkamp, sier Muotka.

Bak presidentkandidaten finner vi Per Johnny Sara på andreplass. Sara stiller til Sametingsvalg for første gang. Han jobber i dag som planleggingsleder i Troms og Finnmark fylke, og har tidligere jobbet med blant annet reindriftsforvaltning i landbruksdirektoratet.

– For meg er det viktig å få være en del av å utvikle det samiske samfunnet. Det er viktig at infrastrukturen vår ikke faller etter, men også blir rustet opp. Gode veier, havner og nettstruktur er avgjørende for fremtiden vår. Sammen med å synliggjøre reindriftens behov for arealer og beskytte reindriftens beiteområder, sørge for at samiske tradisjoner blir respektert i forvaltningen er noen av mine hjertesaker, avslutter Per Johnny Sara.

Tredje kandidat fra Nordre valgkrets er Anja Johnsen Thonhaugen fra Nordreisa. Thonhaugen, som har startet og driver det samiske klesmerket Mii Leat, stiller også til Sametingsvalg for første gang.

– Jeg stiller til valg fordi jeg ønsker å styrke og synliggjøre det samiske. Jeg ønsker at det skal bli lettere å lære seg samisk for personer i alle aldre, og at samisk språk skal synes i offentligheten, sier Thonhaugen.

– Samisk språk skal ha en naturlig plass i offentligheten, og vi trenger skape flere samiske filmer, podcaster, bøker og serier. Derfor må vi støtte og lage gode rammebetingelser for samer som vil skape samiske møteplasser, og satse i samiske næringer, fortsetter Anja.

Fjerde kandidat er Gunn-Anita Jacobsen fra Kvænangen, som sikter på en andre periode på Sametinget.

– NSR og Sametinget gjør en stor forskjell for samisk språk og kultur i vårt område! Vi må gjøre mer for å sikre at elever i sjøsamiske områder får tilstrekkelig samiskundervisning til å ivareta og ta tilbake vår samiske språkarv, sier Jacobsen.

– Jeg brenner også for fiskeriene, og vår rett til å høste av havet. Fiskeriene må forvaltes slik at de tjener bosetting og folkene som bor langs kysten vår, ikke pengemakta sørpå, avslutter Gunn-Anita.