Innstiller sjøsamen Silje Karine Muotka som presidentkandidat

Landsstyret i Norske Samers Riksforbund (NSR) har enstemmig vedtatt å innstille sjøsamen Silje Karine Muotka som presidentkandidat ved sametingsvalget 2021.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
20.10.2020
NSR

Innstiller sjøsamen Silje Karine Muotka som presidentkandidat

– Silje Karine Muotka er en svært god og samlende kandidat. Etter at Alta sameforening foreslo henne som presidentkandidat har det rent inn med støtteerklæringer fra sameforeninger over hele landet, forteller NSR-leder Runar Myrnes Balto.

– Landsstyret er overbevist om at Muotka er den riktige kandidaten til å fronte NSR i sametingsvalget 2021. Hun har erfaring, kunnskap og et engasjement for hele det samiske samfunnet som gjør henne svært egnet til å være president, forteller NSR-lederen.

Hun har erfaring, kunnskap og et engasjement for hele det samiske samfunnet.

Bred støtte

Sittende Sametingspresident Aili Keskitalo meddelte i juni at hun ikke tar gjenvalg. Siden da har NSR hatt en grundig prosess der alle lokallagene har hatt mulighet til å fremme kandidater frem til 15. oktober. Silje Karine Muotka er den eneste kandidat som er fremmet, og hun har svært bred støtte fra et flertall av lokallagene.

– Jeg er veldig glad for støtten fra mange lokallag og for at landsstyret har innstilt meg som presidentkandidat. Nå vil jeg bruke tiden frem mot landsmøtet til å stille meg til rådighet for de lokallag som ønsker å gjennomføre nettmøter eller har spørsmål i denne sammenhengen, sier Silje Karine Muotka.

Inspirerer og engasjerer

Muotka har lang erfaring i samepolitikken. Hun har vært leder av en rekke sameforeninger, NSRs ungdomsutvalget og ikke minst NSRs hovedorganisasjon. Videre har hun vært innvalgt på Sametinget i tre perioder siden 2009, og hun har snart 7 års erfaring som sametingsråd.

Med Silje vil folk få en president som vil støtte opp om den enkelte same. Hun vil at alle skal lykkes.

– Erfaring er viktig, men det er Siljes kunnskap om – og ektefølte engasjement for – hele det samiske folket som gjør landsstyret virkelig begeistret. Silje er en leder som evner motivere og skape stort engasjement for saker, samtidig som hun er en uredd og tydelig representant for samene. Med Silje vil folk få en president som vil støtte opp om den enkelte same. Hun vil at alle skal lykkes, sier Runar Myrnes Balto.

NSR behandler valg av presidentkandidat på et ekstraordinære landsmøte i Tromsø 30. og 31. januar. Landsstyret fungerer som sentral valgkomité, og innstillingen legges til grunn for valget.