NSR

Gratulerer med urfolksdagen!

«Gratulerer med urfolksdagen!«

I dag 9. august feirer vi den internasjonale dagen for verdens urfolk. Det finnes rundt 5000 ulike urfolk i verden, som til sammen utgjør 370 millioner mennesker. Blant verdens urfolk finnes det hele 7000 språk, altså flere enn det finnes urfolk.

«I 2021 er har FN fokus på matsystemer«.

Vi samer er urfolk i Norge, Sverige, Finland og Russland, og i dag markerer vi samhold og solidaritet med alle verdens urfolk. Gjennom deltakelse i den internasjonale urfolksbevegelsen har vi oppnådd økt anerkjennelse av urfolks rettigheter. Samarbeidet med andre urfolk har hatt stor betydning for våre hjemlige forhold, blant annet med vedtakelsen av ILO-konvensjon nr. 169 og FNs urfolkserklæring. Det er likevel fortsatt mye arbeid som gjenstår med å gjennomføre rettighetene, også i Norge.

I 2021 er har FN fokus på matsystemer. For oss blir det viktig å bruke anledningen til å styrke vår matsikkerhet. Vi har rett til å utnytte og naturressursene rundt oss, enten det er fiske, jakt, fangst eller sanking. Videre må våre primærnæringer ha trygge rammer. Vi har ferske eksempler hvor statens forvalting er feilslått. Det gjelder lakseforvaltning, vårvinterjakt på ender, kvoter til kystfiskeflåten, rovdyrsforvaltningen og forvaltningen av reindrift og arktisk jordbruk. For å forbedre matsikkerheten mener vi at urfolk må ha en større rolle i forvaltningen av ressursene og et trygt rettsgrunnlag. Ingen andre enn de som lever nær ressursene har større kunnskap og interesse i å forvalte ressursene på en bærekraftig måte som sikrer at ressursene også er det for etterkommende generasjoner.

«I 2022 begynner FNs internasjonale tiår for urfolksspråk«

I 2022 begynner FNs internasjonale tiår for urfolksspråk, og det betyr en ekstra stor oppmerksomhet på å bevare og utvikle urfolksspråk de neste ti årene. Urfolksspråk skal ikke henge igjen i digitaliseringen. Gjennom internasjonalt samarbeid vil det være mulig å nå fram til de store teknologiselselskapene.

Gratulerer med dagen til alle verdens urfolk!